Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Predĺženie zmluvy o spolupráci medzi FFG a spolkovou krajinou Štajersko

Henrietta Egerth (FFG), Christoph Ludwig (SFG), Klaus Pseiner (FFG)
Spolupráca FFG so spolkovými krajinami v Rakúsku. Zdroj: FFG

Rakúska spoločnosť pre podporu výskumu (FFG) uzavrela partnerstvá v oblasti financovania s niekoľkými rakúskymi spolkovými krajinami. Vďaka tomu môže byť financovanie projektov v základných programoch navýšené až na 70 %. Zmluva so spolkovou krajinou Štajersko, ktorej platnosť vyprší na konci roka 2022, bola predĺžená. Zmluvu podpísali 12. decembra 2022 výkonní riaditelia FFG Henrietta Egerth a Klaus Pseiner a Christoph Ludwig, výkonný riaditeľ Štajerskej agentúry pre rozvoj podnikania SFG.

Viac informácií:

Základné programy FFG

Spolupráca FFG so spolkovými krajinami

Zdroj: https://www.ffg.at, zverejnené: 15. 12. 2022, autor: rpa