Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Predbežné správy z MISIÍ

Program Horizon Europe bude nasledujúcim, už 9. rámcovým programom EÚ, zameraným na podporu výskumu, vývoja a inovácií. Jednou z jeho noviniek sú aj Misie, ktoré budú pracovať vo vybraných oblastiach. Európska komisia nedávno zverejnila priebežné správy, tzv. Interim reports, v ktorých je možné nájsť informácie o hlavných témach, ktoré bude misia plniť, jej plánovaných aktivitách a synergiách s inými misiami a programami EÚ. Viac informácií môžete nájsť:

Rakovina,

Adaptácia na zmeny klímy, vrátane spoločenských zmien,

Zdravé oceány, moria, pobrežné a vnútrozmenské vody,

Klimaticky neutrálne a smart cities

Zdravá pôda a potraviny.

Zdroj: Európska komisia, publikované 30.6.2020, kpa