Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prečo v biológii potrebujeme modelové organizmy?

Banner k Vedeckej cukrárni na tému Prečo v biológii potrebujeme modelové organizmy? Prednášajúci: Mgr. Viktor Demko, PhD.

Anotácia:

V prednáške budeme hovoriť o tom, na čo nám slúžia tzv. modelové organizmy, s ktorými pracujú vedci v laboratóriu. Ako príklad uvedieme kvasinky, červa C. elegans alebo muchu drozofilu. Konkrétne popíšeme modelovú rastlinu – mach Physcomitrium patens a jeho unikátne vlastnosti v porovnaní so  všetkými ostatnými modelovými rastlinami. Povieme si bližšie aj o tom, aké praktické využitie má modelový mach v základnom aj aplikovanom výskume a biotechnológiách. V prednáške taktiež objasníme, ako vedci dokážu odhaľovať nové funkcie génov v rastlinách. Otázky pre prednášajúceho môžete napísať do komentára na Facebooku do 10. 1. 2022. Videozáznam z podujatia bude zverejnený na YouTube CVTI SR 19. 1. 2022.

O prednášajúcom:

Mgr. Viktor Demko, PhD. je vedeckým pracovníkom Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV. Je súčasťou výskumnej skupiny, ktorá sa zaoberá molekulárnou a vývinovou biológiou rastlín. Študuje, ako sa konkrétne molekuly (gény, proteíny, hormóny…) podieľajú na kontrole rastu a vývinu rastlín. Pracuje s modelovými rastlinami, v ktorých vie presnými genetickými manipuláciami (cielená mutagenéza) odhaľovať funkcie rôznych génov a produktov, ktoré tieto gény kódujú. Využíva rozličné metodické prístupy, vrátane molekulárnej a bunkovej biológie, biochémie, konfokálnej laserovej mikroskopie a bioinformatiky. Výsledky práce celej  skupiny prispievajú k poznaniu, ako sa rast rastlín riadi na molekulárnej úrovni, čo má dôležitý aplikačný potenciál pre moderné šľachtiteľstvo, biotechnológie a poľnohospodárstvo.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 4. 1. 2022, autor: rpa