Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prečo naše VŠ hodnotí zahraničie

Robert Redhammer, predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ). Zdroj: TASR

Pri nových akreditáciách vysokých škôl zohrávajú dôležitú úlohu zahraniční experti. Sú súčasťou expertných skupín, ktoré preverujú úroveň vnútorných mechanizmov riadenia kvality vzdelávania. Skupiny posudzovateľov tvoria nielen profesori, ale aj odborníci z praxe a študenti. Samotní externí špecialisti so zahraničnými skúsenosťami sú pre agentúru veľmi podstatní.

Jednou z hodnotiacich je aj molekulárna biologička Petra Hamerlík. Už dlhodobo pôsobí v oblasti vývoja liekov a na University of Manchester sa spolu so svojím tímom venuje výskumu skorej diagnostiky nádoru mozgu. V rámci posudzovania VŠ hodnotí medicínske a zdravotnícke študijné programy.

Ďalším je napríklad dpktor Kristof Fenyvesi z Fínskeho inštitútu pre výskum vzdelávania Univerzity v Jyväskylä. Zameriava sa na kreativitu a inovácie v oblasti vzdelávania a hodnotí odbory učiteľstva. V oblasti ekonómie je to profesor Gerald Groshek z Redlandskej univerzity v Kalifornii. Pôsobí ako expert aj v Európe a Ázii.

Expertíza zahraničných hodnotiteľov je veľmi cenná. Približne 400 zahraničných hodnotiteľov výrazne prispeje ku kvalite hodnotiacich správ, z ktorých budú školy vedieť, na čo sa zamerať a čo treba zlepšiť. Tiež veríme, že školy tieto hodnotenia a odporúčania prijmú s porozumením. Cieľom tohto posudzovania je totiž poskytnúť školám čo najvernejší obraz o ich stave a ukázať možnosti zlepšovania.

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., predseda SAAVŠ

Zdroj: HN; TASR, zverejnené: 16. 8. 2023, autor: rpa