Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

PP-COVID 2020 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) zverejnila rozhodnutie Rady programu APVV na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy PP-COVID 2020.

Hlavným zámerom výzvy je podporenie výskumu a vývoja zameraného, resp. súvisiaceho s COVID-19 a s tým súvisiace prípadné podporenie zariadení na testovanie produktov súvisiacich s touto nákazou. Patriť sem môže výskum a vývoj zameraný na relevantné lieky (vrátane vakcín) a liečby, ich medziprodukty, účinné farmaceutické zložky a zdravotnícke pomôcky, nemocničné a zdravotnícke vybavenie (vrátane pľúcnych ventilátorov a ochranných odevov a vybavenia, ako aj diagnostických nástrojov) a potrebné suroviny; dezinfekčné prostriedky, ich medziprodukty a chemické suroviny potrebné na ich výrobu a nástroje na zber a spracovanie údajov. Výzva je zameraná aj na posilnenie verejného zdravotníckeho systému pripravenosti a rýchlej odozvy Slovenskej republiky na biologické (pandémia COVID-19) ohrozenia verejného zdravia so zameraním aj na epidemiologické postupy (dizajn a implementácia epidemiologických štúdií, napríklad reprezentatívne sérologické prehľady) a surveillance infekčných ochorení.

Cieľom výzvy je stimulácia výskumu a vývoja zameraného na prekonanie pandémie COVID-19 a na minimalizáciu jej dopadov na spoločnosť, či už v súčasnosti alebo po odznení pandémie prostredníctvom podpory výskumu a vývoja alebo transferu výsledkov výskumu a vývoja z organizácií výskumu a vývoja do spoločenskej a hospodárskej praxe.

Rozhodnutie o žiadostiach

119519868_346909746359220_4343759958780056863_n

Zdroj: APVV, zverejnené: 16.9.2020, autor: rpa