Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Pozvánka na kurzy pre doktorandov SAV

Kurzy pre doktorandov SAV. Zdroj: https://www.sav.sk

Kancelária pre transfer technológií SAV pozýva doktorandov SAV na kurzy z oblasti transferu technológií a podnikania, ktoré sa budú konať 28. a 29. marca 2023 v priestoroch Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, v. v. i., (1. poschodie, blok B, č. dv. 2.56).

Program

28. marca 2023 9:00 – 12:30

Základy ochrany duševného vlastníctva

Kurz ponúkne prehľad o základoch duševného vlastníctva – typy duševného vlastníctva, možnosti ochrany duševného vlastníctva a spôsoby komercializácie. Po absolvovaní kurzu by mali byť študenti schopní zorientovať sa v základných princípoch ochrany duševného vlastníctva a vedieť ako postupovať, keď vytvoria predmet priemyselných práv.

Ako posúdiť svoj nápad

Cieľom kurzu Ako posúdiť svoj nápad je objasniť dôležitosť posúdenia nápadov a technológií ako súčasti inovačného procesu a ukázať účastníkom, ako toto posúdenie uskutočniť. Cieľom je tiež poukázať na možnosti využitia patentových informácií v procese posúdenia, najmä pri skúmaní novosti technológie.

29. marca 2023 9:00 – 12:30

Úvod do sveta podnikania

Cieľom kurzu je prispieť k hlbšiemu pochopeniu základov podnikateľského prostredia, a tým k rozšíreniu nielen kognitívnych schopností a kreativity, ale aj osobnostných kvalít a schopností sebariadenia, ktoré sú dôležitými prvkami v podnikaní.

Od nápadu k podnikaniu

Cieľom tohto kurzu je poskytnúť účastníkom pohľad na všetky aspekty obchodného modelu a ukázať im startupový nástroj na rozbehnutie ich podnikania. Kurz pomôže získať systematický prístup k validácii svojho podnikateľského zámeru a ponúkne inovatívny prístup k tvorbe podnikateľskej stratégie.

Kurzy budú v slovenskom jazyku.

Prihlásiť sa na kurzy možno prostredníctvom formulára do 26. marca 2023.

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 15. 3. 2023, autor: rpa