Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Pozvánka na konferenciu: Posilňovanie multilateralizmu prostredníctvom vedy

Konferencia „Posilnenie multilateralizmu prostredníctvom vedy“. Zdroj: https://www.unep.org

Podujatie českého predsedníctva v Rade EÚ na vysokej úrovni „Posilnenie multilateralizmu prostredníctvom vedy“, ktoré organizuje Program OSN pre životné prostredie, sa uskutoční 29. – 30. novembra 2022.

Toto podujatie na vysokej úrovni spoluorganizujú Program OSN pre životné prostredie a české predsedníctvo v Rade EÚ. Táto dvojdňová konferencia je organizovaná v kontexte míľnikov UNEP@50 a Stockholm+50, ktoré úspešne posilňujú viditeľnosť a dôležitosť vedy ako základu environmentálneho multilateralizmu. Podujatie poskytne príležitosť diskutovať o prebiehajúcich a pripravovaných globálnych snahách týkajúcich sa trvalo udržateľného rozvoja založeného na vede s prednášajúcimi z medzinárodných organizácií, inštitúcií EÚ, zástupcov členských štátov, akademického sektora, finančných inštitúcií a občianskej spoločnosti.

Program:

29. november 2022: Politický panel na vysokej úrovni „Vedecká diplomacia“

(10:00 – 11:15 SEČ)

29. november 2022: Druhé zasadnutie: Tematický panel „Veda a globálna spolupráca“

(11:30 – 13:00 SEČ)

30. november 2022: Tretie zasadnutie: „Od vedy k činnostiam s nulovým znečistením“

(10:00 – 11:30 CET)

Registrujte sa prosím na každý deň zvlášť.

Zaregistrujte sa na 1. deň cez tento odkaz.

Zaregistrujte sa na 2. deň cez tento odkaz.

Viac informácií o podujatí nájdete na webovej stránke UNEP.

Zdroj: https://www.unep.org; zverejnené: 26. 10. 2022, autor: rpa