Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Pozvánka na konferenciu „EU Green Week“ 6.-7. júna 2023 v Bruseli

EU-Green Week. Zdroj: https://twitter.com

„EU-Green Week“ ponúka každoročné fórum na diskusiu o európskej environmentálnej politike s tvorcami politík, environmentálnymi lídrami a ďalšími zainteresovanými stranami. 

Konferencia sa uskutoční  v dňoch 6. – 7. júna 2023 v Bruseli. Podujatie prináša informácie o najnovšom vývoji v environmentálnej politike.

Jedným z cieľov „Európskeho zeleného týždňa – European Green Week“ je osloviť širokú verejnosť a nadchnúť ju pre tému ochrany životného prostredia. Konferenciu budú sprevádzať početné a rôznorodé partnerské podujatia. Výzva je určená pre školy, univerzity, obchodné združenia, environmentálne organizácie, občiansku spoločnosť a vládne orgány a agentúry pre životné prostredie.

Cieľom „Európskeho zeleného týždňa – European Green Week“ je inšpirovať jednotlivcov, komunity a organizácie, aby podnikli ďalšie kroky na ochranu a obnovu nášho životného prostredia. Dôležitou súčasťou sú preto plánované partnerské podujatia na témy týkajúce sa zručností pre udržateľnú, odolnú a sociálne spravodlivú spoločnosť.

Tento rok sú na programe najmä témy ako sú biologická diverzita, obehové hospodárstvo a nulové znečistenie.

Nejde však len o pokrok dosiahnutý v spomínaných oblastiach. „EU-Green Week“ ponúka každoročné fórum na diskusiu o európskej environmentálnej politike s tvorcami politík, environmentálnymi organizáciami a odborníkmi v rámci EÚ. Má tiež inšpirovať jednotlivcov, komunity a organizácie, aby podnikali ďalšie kroky na ochranu a obnovu nášho životného prostredia. Dôležitou súčasťou sú preto plánované partnerské podujatia na témy týkajúce sa zručností pre udržateľnú, odolnú a sociálne spravodlivú spoločnosť.

V termíne 3. – 11. júna 2023 môžu školy, univerzity, podnikateľské združenia, environmentálne organizácie, občianska spoločnosť alebo vládne agentúry registrovať svoje podujatia zamerané na dôležitosť ochrany životného prostredia a podporu udržateľného životného štýlu.

Príslušnú výzvu pre životné prostredie na predkladanie partnerských podujatí nájdete na webovej stránke Európskej komisie:

Partner events list

Viac informácií:

EU Green Week 2023

Zdroj: https://green-week.event.europa.eu; https://twitter.com, zverejnené: 28. 4. 2023, autor: Blanka Hermanová; rpa