Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Poznáme laureátov Krištáľového krídla

krištáľové krídlo

Prestížne Krištáľové krídlo sa udeľuje každý rok najvýznamnejším osobnostiam Slovenska v oblasti vedy, kultúry, či športu. Z dôvodu pandémie koronavírusu sa musel galavečer 24. ročníka Krištáľového krídla viackrát presunúť. Napokon sa uskutočnil v historických priestoroch zámku Šimák v Pezinku.

Pandémia výrazne zasiahla aj do prípravy podujatia. Ako dodala Katarína Srkala, výkonná riaditeľka Krištáľového krídla: „Stretnutia porôt sa nám podarili zorganizovať ešte v septembri, avšak termín galavečera sme museli presunúť. Bolo to náročné z organizačného hľadiska, keďže počas pandémie je náročné plánovať veci dopredu a situácia sa neustále menila. Zmena miesta a termínu nám však priniesla nové možnosti a vďaka tomu bude tento ročník iný ako predošlé, čo vnímame pozitívne.“

Kategóriu medicína a veda suverénne vyhrali Pavol Čekan a Boris Klempa. Ocenení boli za významný príspevok v boji proti pandémii COVID-19 na Slovensku prostredníctvom vývoja série certifikovaných PCR testov na detekciu vírusu SARS-CoV-2, za aktívnu účasť v kontrole šírenia vírusu pomocou testovania a darovania testov pre spoločnosť a za významný podiel na odbornom informovaní verejnosti o problematike pandémie.

Kategóriu Inovácie a startupy ovládli bratia Hermanovci. Ich firma Powerful Medical sa zaoberá vývojom “deep-tech” technológii k diagnóze a liečbe kardiovaskulárnych ochorení. Okrem diagnózy kardiovaskulárnych ochorení sa venujú aj automatizácii popisovania CT a MRI snímkov pomocou umelej inteligencie. Martin Herman pri preberaní ceny vyzval všetkých Slovákov, aby sa dali zaočkovať. Ako vyhlásil Herman: „Inak tu budeme mať armageddon.“

Krištáľové krídlo má aj dvoch laureátov mimoriadnej ceny.

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. sa celoživotne venuje výskumu mozgu a jeho funkciám, v posledných desaťročiach najmä témou autizmu, ktorá je v dnešnej dobe mimoriadne aktuálna, keďže výskyt tejto poruchy v poslednom období výrazne narastá. Prof. Ostatníková sa témou autizmu začala zaoberať prostredníctvom výskumu vplyvu pohlavných hormónov na kognitívne funkcie mozgu z pohľadu pohlavného dimorfizmu, keď začala tieto aspekty sledovať na deťoch a adolescentoch s mimoriadnym nadaním. Po rokoch jej výskumu na Lekárskej fakulte  Univerzity Komenského v Bratislave, vznikla vetva tejto vedeckej školy, ktorá sa zamerala na deti s  poruchami autistického spektra (PAS). Prof. Ostatníková vytvorila multidisciplinárny tím, ktorý začal skúmať autizmus, najmä z pohľadu etiológie a možných súvislostí s pohlavnými hormónmi a genetickým pozadím ich metabolizmu, s poruchami trávenia a črevnej mikroflóry aj poruchami spánku a imunity. 

Vysokoškolský profesor PhDr. Karol Horák, CSc. je slovenský prozaik, literárny a divadelný vedec, pedagóg, no predovšetkým jeden z významných súčasných slovenských dramatikov – jeho hry uviedli slovenské i zahraničné divadlá (SND Bratislava, DAB Nitra, Divadlo SNP Martin ŠD Košice, DJZ, DAD, DJGT Zvolen, Divadlá v Miskovci, v Ústí nad Labem atď.). V jeho odbornej činnosti je evidentná literárnovedná aktivita, dlhodobo sa venoval slovenskej literatúre v medzivojnovom i povojnovom období minulého storočia. Pre divadelnú tvorbu K. Horáka je charakteristická aplikácia postupov z alternatívneho divadla do kontextu profesionálneho divadla 80.-90. rokov, čo tvorí jeden z umeleckých prínosov autora pre národnú divadelnú kultúru. Svedčia o tom úspešné uvedenia jeho parabolických hier Medzivojnový muž (1984), Cesta (1988), Skaza futbalu v meste K (1991). Jednu líniu jeho tvorby reprezentujú hry o významných osobnostiach slovenského národného hnutia – 19. stor. Ľ. Štúr, J. Kráľ. J. Záborský, S. B. Hroboň, napr. Evanjelium podľa Jonáša /Záborského/, 1987, Nebo peklo Kocúrkovo, 1995, Apokalypsa podľa J. /Kráľa/, 1994 a pod. 

čekan klempa krištáľové krídlo

Zdroj: https://www.startitup.sk, zverejnené: 21. 6. 2021, autor: rpa