Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Postdoc.Mobility vo Švajčiarsku

Postdoc.Mobility štipendiá sú zamerané na mladých výskumníkov, ktorí si urobili doktorát a chcú sa venovať vedeckej alebo akademickej kariére vo Švajčiarsku. Výskumný pobyt v zahraničí umožňuje takýmto výskumníkom získať hlbšie poznatky, zvyšuje ich vedeckú nezávislosť a zvyšuje ich výskumný profil.

Štipendiá zahŕňajú grant na pobytové náklady, paušálnu sadzbu cestovných nákladov a prípadný príspevok na náklady na výskum a konferencie. Okrem toho môžu držitelia štipendií požiadať o návratový grant na financovanie počiatočného obdobia výskumu po návrate do Švajčiarska. Návratný grant zahŕňa mzdu a príspevky na sociálne zabezpečenie.

Obdobie financovania je v zásade 24 mesiacov (štipendium) a 3 až 12 mesiacov (fáza návratu).

Deadline na prihlásenie: 1. 2. 2022.

Viac informácií:

Postdoc.Mobility

Postdoc.Mobility Regulations

General implementation regulations for the Funding Regulations

Zdroj: https://www.snf.ch, zverejnené: 2. 11. 2021, autor: rpa