Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Posilnila sa výskumná os Viedeň – Bratislava

Výskumný projekt CAPSID

Výskumný projekt CAPSID položil základy pre cezhraničný virologický aj biomedicínsky  výskum. Projektoví a výskumní partneri Biomedicínske centrum SAV (BMC SAV) a Vienna BioCenter Core Facilities vo Viedni (VBCF) počas trvania projektu zaznamenali viaceré úspechy a prekonali stanovené ciele. Hlavné výstupy projektu, ktoré podporili a podnietili cezhraničný virologický výskum, zahŕňajú mnohé vzdelávacie semináre, veľkú virologickú konferenciu v roku 2019, spoločné školenie k príprave a produkcii proteínov v roku 2020, vytvorenie virologickej databázy proteínov, a nemenej významnú udržateľnú cezhraničnú spoluprácu.

Spoločný výskum bez hraníc

Úspešným ukončením projektu CAPSID financovaného z EÚ sa za posledné tri roky položili základy užšej spolupráce medzi biomedicínskymi výskumnými centrami v slovensko-rakúskom pohraničnom regióne, a to aj napriek obmedzeniam spôsobeným pandémiou COVID-19. BMC SAV v Bratislave a VBCF vo Viedni spojili svoje sily a spolu s ďalšími 11 projektovými partnermi posilnili vedeckú spoluprácu v regióne a zviditeľnili cezhraničnú virologickú a biomedicínsku výskumnú komunitu.

Medzinárodná výskumná komunita

Pravidelné semináre venované špičkovému biomedicínskemu výskumu vzbudili pozornosť aktívne participujúcich mladých vedcov a študentov. Stretnutie renomovaných vedcov z celého sveta sa stalo dôležitou súčasťou slovensko-rakúskej vedeckej biomedicínskej komunity. Semináre CAPSID predstavujú inšpirujúci priestor pre diskusie, a stali sa štvrtkovou tradíciou v spomínanom cezhraničnom regióne.

Na spoločnej odbornej konferencii o virologickom výskume v Bratislave vo februári 2019 sa zišli medzinárodní vedci zo všetkých odborov virologického výskumu. Prof. Christian Drosten (Charité Berlin) bol jedným z hlavných rečníkov, ktorý varoval pred možnou ďalšou pandémiou SARS ešte predtým, ako k nej vôbec prišlo. Konferencia zvýšila medzinárodné povedomie o špičkovom virologickom výskume v prihraničnom regióne a umožnila účastníkom výmenu vedeckých nápadov a nadviazanie novej spolupráce.

Ďalšie podujatie, spoločné školenie k príprave a produkcii proteínov (Protein Production Workshop), konaný v roku 2020, opäť úspešne spojilo mladých vedcov a študentov a zároveň zvýšilo povedomie o potenciálnych službách dostupných pre vedeckú komunitu v našom slovensko-rakúskom cezhraničnom regióne.

Virologická databáza

Špecializovaná vedecká databáza vytvorená počas projektu, poskytuje informácie a protokoly na produkciu vírusových proteínov. Platforma bola bezplatne sprístupnená univerzitám, výskumným ústavom, biotechnologickým spoločnostiam a začínajúcim podnikom pre výskumné činnosti v prvej fáze otvoreného prístupu, ktorá bola spustená koncom roka 2020. Všetky zainteresované strany môžu bezplatne používať protokoly databázy na ich výskum, ktoré sú dostupné na webovej stránke projektu. Vylepšenia a rozšírenia existujúcich protokolov je možné zadať pomocou funkcie komentára.

Dlhodobá a udržateľná spolupráca

Pri príležitosti úspešného ukončenia projektu CAPSID podpísali BMC SAV a VBCF záverečnú deklaráciu. Obaja projektoví partneri sa zaviazali, že prostredníctvom spoločných seminárov, výskumných výmen a aktívnej spolupráce, ako i koordináciou nových projektových návrhov, nadviažu a budú pokračovať v udržateľnej spolupráci v cezhraničnom regióne aj po skončení trvania projektu.

Kľúčové projektové údaje:

Názov projektu: CAPSIDBudovanie vedeckých kapacít v biomedicínskom výskume prostredníctvom vedeckej výmeny a spoločného rozvoja výskumných služieb.

Program: Interreg V-A Slovakia-Austria

Obdobie trvanie projektu: júl 2018 – jún 2021

Financovanie: 571 000,00 EUR

Projektoví partneri: Biomedicínske centrum SAV v Bratislave, Vienna BioCenter Core Facilities vo Viedni

Zdroj: http://www.biomedcentrum.sav.sk, zverejnené: 14. 12. 2021, autor: rpa