Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Posilnenie ekologickej obnovy EÚ: Európska komisia investuje 1-miliardu EUR do inovatívnych projektov v oblasti čistých technológií

solar and wind turbine

EK vyhlásila 3. júla 2020 prvú výzvu na predkladanie návrhov v rámci inovačného fondu, jedného z najväčších programov na svete na predstavenie inovatívnych nízkouhlíkových technológií, ktorý je financovaný z výnosov z aukcie emisných kvót zo systému EÚ na obchodovanie s emisiami. Inovačný fond bude financovať priekopnícke technológie v oblasti obnoviteľnej energie, energeticky náročných priemyselných odvetví, ukladania energie a zachytávania, využívania a ukladania uhlíka. Prispeje k ekologickej obnove vytvorením nových pracovných miest, ktoré budú schopné zabezpečiť budúcnosť, vydláždením cesty k neutrálnosti klímy a posilnením vedúceho postavenia Európy v celosvetovom meradle.

Výkonný viceprezident EÚ pre Európsku ekologickú dohodu Frans Timmermans uviedol: „Táto výzva na predloženie návrhov prichádza v pravý čas. EÚ investuje 1-miliardu EUR do sľubných projektov pripravených na trh, ako je čistý vodík alebo iné nízkouhlíkové riešenia pre energeticky náročné odvetvia, ako je oceľ, cement a chemikálie. Chceme tiež podporovať ukladanie energie, sieťové riešenia a zachytávanie a ukladanie uhlíka. Tieto rozsiahle investície pomôžu reštartovať hospodárstvo EÚ a vytvoria ekologické oživenie, ktoré nás v roku 2050 povedie k neutrálnosti klímy.“

Na obdobie rokov 2020 – 2030 vyčlení inovačný fond z aukcií emisných kvót v rámci systému obchodovania s emisiami EÚ približne 10-miliárd EUR, okrem nevyčerpaných príjmov od predchodcu inovačného fondu, programu NER 300.

Prvá výzva poskytne grantové financovanie vo výške 1-miliardy EUR na veľké projekty v oblasti čistých technológií, ktoré im pomôžu prekonať riziká spojené s komercializáciou a demonštráciou vo veľkom rozsahu. Táto podpora pomôže novým technológiám preniknúť na trh. Pre sľubné projekty, ktoré ešte nie sú pripravené na trh, sa vyčlenil osobitný rozpočet 8 miliónov EUR na pomoc pri vývoji projektov.

Fond sa spúšťa len niekoľko dní pred termínom, kedy má byť EK zverejnená, stratégia, v ktorej sú uvedené plány na urýchlenie prijatia vodíka ako zdroja zelenej energie.

Obnoviteľný vodík sa teraz považuje za ústredný prvok znižovania emisií CO2 a dosahovania európskeho cieľa, ktorým je dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutrálnosť. Cieľom tejto stratégie je rozšíriť využívanie obnoviteľného vodíka vyrábaného elektrolýzou vody s použitím nízko uhlíkovej elektriny generovanej veternými turbínami a fotovoltaickými solárnymi panelmi.

Aj keď sú náklady na elektrolytické zariadenia a nedostatok meradla realizovateľné, obnoviteľný vodík nie je nákladovo konkurencieschopný. Ako uviedol Joydeep Dutta, predseda predstavenstva spoločnosti Functional Materials v KTH Royal Institute of Technology: „Problémom výroby vodíka je to, ako lacno ho dnes dokážete dosiahnuť“.

Výzva je otvorená pre projekty v oprávnených odvetviach zo všetkých členských štátov EÚ, Islandu a Nórska. Finančné prostriedky sa môžu použiť v spolupráci s inými iniciatívami v oblasti verejného financovania, ako je štátna pomoc alebo iné programy financovania EÚ. Projekty sa budú hodnotiť podľa ich potenciálu zabrániť emisiám skleníkových plynov, inovačného potenciálu, finančnej a technickej vyspelosti a potenciálu na zvýšenie a nákladovú efektívnosť. Termín na predloženie žiadostí je 29. október 2020. Projekty sa môžu prihlásiť prostredníctvom portálu EÚ o financovaní a výberových konaniach (EU Funding and Tenders portal), kde sú k dispozícii ďalšie podrobnosti o celkovom postupe.

Viac informáciií

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 20200702.jpg

Zdroj: EK; https://sciencebusiness.net, zverejnené: 6.7.2020, autor: rpa