Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Ponorte sa do sveta virtuálnej reality s aplikáciou Veda na dosah VR

Panelové výstavy vo virtuálnej realite. Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) si pre vás pripravilo jedinečné panelové výstavy vo virtuálnej realite (VR). Jednoducho si nasaďte svoje VR okuliare, stiahnite aplikáciu a ponorte sa do sveta vedy a techniky. Čakajú vás celkovo štyri témy rôzneho zamerania.

Bezplatná aplikácia Veda na dosah VR pre okuliare Meta Quest, Meta Quest 2 a Meta Pro je dostupná na stránke https://www.oculus.com/experiences/quest/5391925754240038/.

Virtuálna galéria v slovenskom jazyku je určená všetkým, ktorí nemajú možnosť prísť si pozrieť výstavy osobne. VEDA NA DOSAH vás prevedie výstavami Slováci hľadia do vesmíru, Štyri živly, Pravda alebo hoax?Slovenskí vedci: Prístup povolený. Časom sa môžete tešiť aj na nový obsah, ktorým sa aplikácia automaticky aktualizuje.

Jednou z činností Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri CVTI SR je tiež príprava a realizácia odborných výstav, ktoré sú k dispozícii na zapožičanie.

Výstavy pripravujeme v spolupráci s odborníkmi na danú problematiku. V prípade záujmu o zapožičanie výstavy napíšte e-mail na: antonia.germanovova(at)cvtisr.sk.

Viac o výstavách

Výstava Slováci hľadia do vesmíru

Panelová výstava Slováci hľadia do vesmíru je prioritne zameraná na modernú históriu kozmonautiky, respektíve jej prítomnosť. Zaoberá sa tiež cestou našej krajiny k prestížnemu členstvu Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a zohľadňuje veľký akademický úspech Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA), ktorej sa podarilo do vesmíru vypustiť prvú slovenskú družicu. Výstava je obohatená astrofotografiami popredných slovenských autorov.

Výstava Štyri živly

Štyri základné živly oheň, voda, vzduch a zem ovplyvňujú klimatický systém, a teda i život na našej planéte. Interaktívna panelová výstava sa venuje úskaliam využívania týchto elementov na energetické potreby spoločnosti. Expozícia Štyri živly postupne prechádza každým zo základných živlov a predstavuje, ako sa klíma mení aj v závislosti od zásahu človeka. Na zintenzívnenie zážitku pripojilo CVTI SR k výstave technológiu podporujúcu rozšírenú realitu. Po naskenovaní jednotlivých panelov sa na telefónoch návštevníkov zobrazia dodatočné grafiky či animácie rozširujúce obsah panelu.

Výstava Pravda alebo hoax?

Slováci dôverujú podľa prieskumov organizácie GLOBSEC konšpiračným teóriám vo väčšej miere ako občania okolitých krajín. Výstava Pravda alebo hoax? obsahuje výber najrozšírenejších medicínskych hoaxov a ich vyvrátenie na základe odborných informácií, a tým podporuje a rozvíja kritické myslenie širokej verejnosti. CVTI SR v spolupráci s viacerými inštitúciami v rámci výstavy vypracovalo vzdelávacie panely zamerané na problémy vyplývajúce zo šírenia dezinformácií.

Výstava Slovenskí vedci: Prístup povolený

V rámci panelovej výstavy Slovenskí vedci: Prístup povolený vám ponúkneme výber vedeckých pracovníkov a popularizátorov vedy a techniky Slovenska. Predstavia sa vám laureáti ocenení Cena za vedu a techniku a Vedec roka SR posledných ročníkov. Cieľom výstavy je priblížiť činnosť slovenských vedeckých osobností, ktorých úspechy sa merajú v medzinárodnom rozsahu, no často sa im nedostáva zaslúženej pozornosti, a to obzvlášť na domácom území.

Bližšie informácie o obsahu výstav, ako aj o ich aktuálnom mieste vystavenia nájdete na stránke https://vedanadosah.cvtisr.sk/vystavy/.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 27. 2. 2023, autor: rpa