Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Ponaučenie z pandémie: medzinárodná vedecká spolupráca musí pokračovať aj po ukončení COVID-19

Cooperation

Otvorená veda bola jadrom boja proti vírusu. S pribúdajúcimi krízami sa to zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa vlády vyhýbali protekcionistickým krokom a podporovali medzinárodný spoločný výskum.

Podľa správy OECD, pandémia COVID-19 predviedla silu otvorenej globálnej výskumnej spolupráce a táto lekcia musí ďalej žiť, aby pomohla vyriešiť ďalšie naliehavé globálne problémy.

Počas pandémie boli najefektívnejším prostriedkom na koordináciu výskumu medzinárodné iniciatívy, napríklad Koalícia pre inovácie pripravenosti na epidémiu (CEPI), ktorá financovala počiatočný výskum mnohých rôznych vakcín. Ako uviedol Wyckoff: „Tieto platformy viedli k kulmináciám, ktoré sme predtým nemohli čakať.“

V rámci bezprecedentného globálneho úsilia odhadovala OECD do konca leta 2020 na výskum a vývoj COVID-19 okolo 7,5-miliárd USD, z čoho okolo 2-miliárd USD bolo pridelených prostredníctvom medzinárodných iniciatív.

Aj keď boli tieto iniciatívy v čase krízy účinné, mnohé z nich zostávajú nedostatočne financované a spoliehajú sa na financovanie z filantropických inštitúcií, ako sú Gatesova nadácia a Wellcome Trust, a niekoľkých ďalších krajín. Vlády by mali poskytovať väčšiu podporu pri riešení budúcich pandémií a iných naliehavých problémov, ako sú napríklad zmena podnebia.

V celosvetovom výskume bolo do novembra 2020 publikovaných celkovo 75 000 vedeckých prác o víruse, z ktorých viac ako tri štvrtiny sú s otvoreným prístupom. Rozsah publikácií je ďalším veľkým úspechom, ktorý sa podpísal pod otvorenosť výskumu COVID-19. Rýchla reakcia bola založená na skutočnosti, že genóm vírusu bol sekvenovaný a výsledky boli okamžite zverejnené.

Kríza bola cestou dát, poznamenáva Wyckoff. Navrhuje, aby bolo v budúcnosti publikovanie súborov údajov stimulované rovnako ako vydávanie vedeckých prác. Mali by sa považovať za rovnaké príspevky.

Podľa Wyckoffa úloha Číny vo výskume spojenom s pandémiou potvrdila krajinu ako globálneho hráča. Čína je v súčasnosti druhým najväčším finančným donorom pre výskum a vývoj na svete a rozvíja užšie väzby s USA, čo sa prejavilo vo vzoroch pre spoločné publikácie COVID-19.

Stalo sa to v čase, keď existuje odpor voči medzinárodnej spolupráci, ktorý kladie väčšie požiadavky na reciprocitu, ako povedal Wyckoff, „čo sme počuli v Európe – rastúci výkrik po technologickej suverenite“.

Kroky k ochranárskej politike a rastúce požiadavky na reciprocitu by mohli ohroziť medzinárodnú spoluprácu. Aby sa tomu zabránilo, vlády by mali pracovať na zabezpečení rovnakých podmienok pre vedeckú spoluprácu a budovaní dôvery. Pre USA to tiež znamená byť otvorenejší voči Číne, uviedol Wyckoff.

Nové výzvy

Okrem pandémie si podpora prechodu k udržateľnejšej spoločnosti bude vyžadovať obrovskú palebnú silu. Na základe ponaučení z krízy OECD tvrdí, že vlády by mali prehodnotiť vedecké politiky a vybaviť sa správnymi nástrojmi na zabezpečenie prechodu k zelenším a odolnejším spoločnostiam.

Súčasťou skladačky je otvorený a kolaboratívny výskum s hráčmi z celého sveta. Ďalším je multidisciplinárny prístup. Komplexné problémy, ako napríklad COVID-19 a zelený prechod, si vyžadujú vstupy z mnohých rôznych oblastí výskumu, ale súčasné politiky v oblasti výskumu a vývoja na celom svete nie sú na ich podporu vybavené.

Zároveň by sa malo prehodnotiť aj to, ako vlády financujú výskum. Po prvé, nejde len o peniaze. Podľa Marjorie Blumenthal, hlavnej politickej výskumníčky v americkom think tanku RAND Corporation, existuje rozdiel medzi využívaním mechanizmov a „uvoľňovaním finančných prostriedkov“.

Možno bude napríklad potrebné, aby vlády prehodnotili, ako motivujú podniky k investovaniu do výskumu a vývoja. Daňové stimuly sa stávajú dominantnou formou podnecovania výskumu v súkromnom sektore vo väčšine krajín OECD, ktoré tvoria 55 % vládnej podpory v roku 2017. Aj keď daňové úľavy povzbudzujú spoločnosti k inováciám, často nie sú zamerané. OECD sa domnieva, že dlhodobé, zelené a často vysoko rizikové inovácie sú lepšie podporované priamymi grantmi.

Bude si to však vyžadovať, aby vlády zvrátili odveký trend. Granty sú na rozdiel od daní viazané na rozpočet. Wyckoff tvrdí, že v čase hospodárskeho poklesu, keď nastupuje úsporné opatrenie a rastie vládny dlh, sa priame financovanie zvyčajne znižuje, zatiaľ čo daňové stimuly rastú.

Finančné prostriedky nakoniec nie sú všetko. Kľúčovou prioritou je podpora otvoreného a medzinárodného výskumu. Ako uviedol Wyckoff: „Pre mňa je to o niečo menej o peniazoch a viac o prístupe k novým smerom vpred.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 14.1.2021, autor: rpa