Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Poľsko robí kroky pri získavaní finančných prostriedkov z programu Horizont Európa

Staszicov palác, sídlo Poľskej akadémie vied. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Poľské národné centrum pre výskum a vývoj (NCBR) nedávno zdôraznilo, že Poľsko sa zlepšilo v získavaní finančných prostriedkov z programu EÚ Horizont Európa v porovnaní s úspechom počas predchádzajúceho programu Horizont 2020.

Celkovo došlo k 88,64 % nárastu financovania pre poľských účastníkov prvých 258 výziev v rámci programu Horizont Európa v porovnaní s rovnakým obdobím v rámci programu Horizont 2020.

Jedným z kľúčových faktorov tohto zlepšenia sú podľa NCBR poľskí účastníci, ktorí predkladajú kvalitnejšie projektové návrhy.

Ewa Kocińska Lange, riaditeľka bruselskej kancelárie NCBR, uviedla, že takéto štatistiky by mohli pomôcť posunúť poľských výskumníkov a vedcov k ďalším úspechom. Ako dodala Kocińska Lange: „Toto je pozitívna správa. Ľudia v Poľsku sú niekedy trochu sklamaní z toho, že boli odmietnutí, a tak nie sú motivovaní to skúsiť znova. Je to trochu kultúrna záležitosť.“

Ako ďalej uviedla Kocińska Lange: „S financovaním Horizontu to musíte skúsiť znova. Niektoré iné krajiny to vždy skúšajú. Môže to byť dobrý podnet na povzbudenie ľudí v Poľsku, aby to ďalej skúšali.“

Zlepšenia pripísala tomu, že Poľsko získalo viac skúseností s účasťou na rámcových programoch Horizont, jeho systém podpory pre vedcov bol zrelší, väčší počet ponúkaných mentorských programov a aktívnejšie zastúpenie krajiny v Bruseli.

Vývoj počtu podpísaných grantových dohôd v Poľsku – Horizont 2020 a Horizont Európa. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Konkrétny príklad prišiel začiatkom roka 2023, keď sa dvaja vedci, Andrzej Dziembowski a Daniel Gryko, stali vôbec prvými držiteľmi grantov Európskej rady pre výskum (ERC) v oblasti vedy o živote a chémie v krajine.

Pokiaľ ide o hlavných víťazov financovania Horizont Európe, v popredí rebríčka organizácií podľa výšky príspevku EÚ sú Varšavská univerzita a Jagellonská univerzita, nasledované NCBR. Tieto tri inštitúcie získali spolu financovanie EÚ vo výške takmer 50-miliónov EUR, ukazujú údaje z prehľadu EÚ Horizon Dashboard.

Top organizácie v Poľsku podľa výšky príspevku EÚ. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Napriek pozitívnym signálom nie je Kocińska Lange ani zďaleka spokojná. Ako dodala na záver: „Veci nemôžete zmeniť cez noc, toto je proces. Ešte stále je čo robiť, ale keď sa pozriete na posledné roky, počnúc Horizontom 2020, pokrok je čoraz viditeľnejší. Zatiaľ nemôžeme otvoriť šampanské a oslavovať, ale je to niečo, čo nám dáva nádej.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 16. 5. 2023, autor: rpa