Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Politika EÚ v oblasti výskumu a inovácií by mala byť viac geograficky orientovaná

Europoslankyňa Lina Gálvez Muñoz. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Financovanie výskumu a inovácií zo strany EÚ by malo mať geografický rozmer, aby pomohlo preklenúť rozdiely v oblasti inovácií v EÚ, uviedla poslankyňa EP Lina Gálvez Muñoz pre Science|Business.

Regióny v rámci bloku nemajú rovnaký úžitok z výdavkov EÚ na výskum a inovácie. Hlavná časť peňazí, z veľkej časti sústredená v 95,5-miliardovom fonde EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa, ide do veľkých centier so silnými inovačnými tradíciami, zatiaľ čo ostatné regióny z nich sotva niečo získajú. Talent a dokonalosť sú rozmiestnené po celom bloku, ale finančné prostriedky EÚ na ich podporu nie.

Gálvez pochádza zo Španielska z Andalúzie, jedného z regiónov, ktorý z toho neťaží, a je jej jasná potreba zmeny. Je jedným z najsilnejších hlasov v oblasti výskumu a inovácií v Európskom parlamente a pôsobí ako podpredsedníčka Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE). V Bruseli od roku 2019 bola predtým ministerkou výskumu v Andalúzii. Predtým mala za sebou dlhú kariéru na akademickej pôde ako ekonomická historička.

EÚ už robí veľa na pomoc tejto veci, vrátane programu „Widening“, ktorý sa zameriava na opatrenia na pomoc menej inovatívnym krajinám EÚ zapojiť sa do programu Horizont Európa. Je to však pomalý pokrok a čísla nie sú povzbudivé. V predchádzajúcom výskumnom programe EÚ Horizont 2020 dostali „Widening“ krajiny  menej ako 6 % celkových finančných prostriedkov.

Gálvez je presvedčená, že špecifické fondy určené na výskum a inovácie, ktoré zodpovedajú regionálnym potrebám, by mohli primäť miestnych aktérov k účasti na výskume EÚ. Ako uviedla Gálvez: „Niekedy sú v regiónoch Európy veľmi dobré zdroje a úsilie na financovanie výskumníkov a malých a stredných podnikov, ktoré však nezodpovedajú špecifickým výzvam tohto regiónu ani produkčnej logike regiónu. Nakoniec sa táto inovácia sústreďuje len na niekoľko miest v Európe. Naozaj musíme prehodnotiť tieto politiky holistickejším spôsobom. V opačnom prípade sú všetky možnosti, ktoré v Európe máme, menšie, ako by potenciálne mohli byť.“

Konkrétne chce vidieť regionálnejší rozmer v spôsobe, akým výskumné programy EÚ, ako je Horizont Európa, pracujú s kohéznymi fondmi, ktorých cieľom je pomôcť regiónom dobehnúť ostatné časti EÚ. Ako dodala Gálvez: „Máme výzvy zhora nadol, ale musíme to prepojiť aj geograficky, ak skutočne chceme vybudovať Európsku úniu, ktorá bude skutočne spolupracovať. Toto prepojenie s kohéznymi fondmi by malo vyzerať viac zhora nadol.“

Nie je to tak, že by v regiónoch, ktoré sú na úrovni EÚ menej úspešné, neboli žiadne talenty, poznamenáva, ale že tamojší výskumníci často nevedia, ako sa zapojiť, ani nevidia hodnotu v pokusoch. Je to príliš ďaleko od ich sféry záujmu a je to príliš veľa práce na to, čo to je. O svojom predchádzajúcom živote ako výskumníčka Gálvez hovorí, že sa jej rektor jej univerzity opýtal, prečo sa nezúčastňuje európskych projektov. Jej odpoveď bola jednoduchá: už nezvládla byrokraciu s dostupnými kapacitami.

Toto je dôležité zvážiť teraz, keď EÚ prehodnocuje svoj rozpočet. Pravidlá, ktoré EÚ zvykla nábožensky dodržiavať, miznú, pretože meniaci sa globálny status quo ich robí zastaranými. Po prvé, pred vypuknutím pandémie COVID-19 bolo nemysliteľné, aby EÚ prevzala spoločný dlh a Komisia musela nájsť spôsob, ako financovať obnovu.

A je to ťažké obdobie. Tvár globalizácie sa mení, inflácia je mimo dosahu a EÚ nie je pripravená čeliť globálnym výzvam a prechodu na uhlíkovo neutrálnu digitálnu budúcnosť. Je čas na prehodnotenie. Ako uviedla Gálvez: „[Súčasná] spoločná fiškálna politika stačí. Politika súdržnosti nestačí. Skutočne musíme prehodnotiť našu cestu v tomto novom svete a v tomto novom scenári je ústredná inovácia.“

A treba zvážiť aj globálny rozmer. Vzhľadom na to, že globalizácia sa stáva fragmentovanou, musí EÚ spolupracovať so svojimi rovnako zmýšľajúcimi partnermi, aby si udržala svoju relevantnosť a prosperitu. Gálvez tu vidí veľkú budúcu úlohu vedeckej diplomacie a globálnej výskumnej agendy EÚ. Dúfa, že sa to dostane do popredia tvorby politiky počas španielskeho predsedníctva EÚ v druhej polovici roku 2023.

Ako dodala na záver Gálvez: „Ideme k rovnováhe s globalizáciou, ktorá je viac regionalizovaná a rovnako zmýšľajúci partneri sú dôležitejší ako kedykoľvek predtým. Skutočne musíme prehodnotiť našu cestu v tomto novom svete a v tomto novom scenári je ústredná inovácia.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 9. 3. 2023, autor: rpa