Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Podujatie k ERA Action “High Energy Meets Low Carb – Boosting Innovative Low-Carbon Technologies for Europe’s Energy-Intensive Industries”

Virtuálne podujatie k ERA Action. Zdroj: https://ec.europa.eu

Federácia nemeckého priemyslu (BDI), Európska komisia a Stále zastúpenie Spolkovej republiky Nemecko pri EÚ Vás srdečne pozývajú na virtuálne podujatie, ktoré sa uskutoční 3. júna 2022 od 10:00 do 12:00.

Okrem čistej energie je to aj vývoj a zavádzanie nízkouhlíkových technológií kľúčom k splneniu cieľov zelenej dohody EÚ v oblasti emisií uhlíka do roku 2030 a 2050. Ruská invázia na Ukrajinu ďalej posilnila argumenty pre Európa urýchliť zelenú transformáciu a stať sa efektívnejšou z hľadiska zdrojov. V tomto kontexte dekarbonizácia energeticky náročných priemyselných odvetví (chemický a oceliarsky, cementárenský a iné priemyselné odvetvia), ktoré sú zodpovedné za 17 % skleníkových plynov emisií v EÚ, sa stala ešte naliehavejšou.

Plán európskeho výskumného priestoru (ERA) pre nízkouhlíkové technológie v energeticky náročných priemyselných odvetviach, zverejnený v apríli 2022, poskytuje zoznam kľúčových vznikajúcich nízkouhlíkových technológii a načrtáva spôsoby, ako využiť investície do výskumu & inovácií (R&I) na urýchlenie ich rozvoja a zavádzania. To spadá pod novú politickú agendu ERA na roky 2022 – 2024, ktorá požaduje lepší a zrýchlený transfer výsledkov výskumu a inovácií do ekonomiky. Jeho zistenia poslúžia na podporu priorít výskumu a inovácii do implementácie aktualizovanej priemyselnej stratégie EÚ. Na tomto virtuálnom podujatí vysielanom prostredníctvom priameho prenosu bude Európska komisia prezentovať hlavné zistenia správy. Odborníci na vysokej úrovni z EÚ, Spolkového ministerstva školstva a výskumu Nemecka (BMBF) a Federácie nemeckého priemyslu (BDI) budú diskutovať o ďalšom postupe implementácie technologického plánu. Online účasť je možná bez obmedzení. Udalosť bude streamovaná na webovej stránke BDI. Odkaz na ne bude poskytnutý deň pred podujatím, ktorí sa zaregistrovali. V deň podujatia budú mať diváci livestream možnosť klásť otázky a zúčastniť sa prieskumu prostredníctvom Slido pomocou kódu udalosti: #ERA22

Program

Registrácia

Zdroj: https://ec.europa.eu, zverejnené: 9. 5. 2022, autor: rpa