Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Podporné služby Národnej kancelárie Horizontu

Podávate projektový návrh do niektorej z výziev programu Horizont Európa?

Chcete zvýšiť vaše šance na úspech v projektu programu Horizont Európa?

Potom využite ponuku niektorých nových služieb Národnej kancelárie Horizontu.

Národná mentoringová schéma

Ešte do konca tohto roka ponúkame jedinečnú príležitosť spolupracovať s uznávanými a skúsenými odborníkmi, ktorí preštudujú váš projektový návrh ešte pred jeho podaním a poskytnú vám neoceniteľnú spätnú väzbu, expertné rady a pomôžu vám vyšperkovať váš návrh do kvality atraktívnej pre hodnotiteľov.

Ak ste slovenský žiadateľ v role koordinátora s pripraveným projektovým návrhom, ktorý už bol prekonzultovaný s príslušným národným kontaktným bodom (NCP) pre Horizont Európa, táto schéma je presne pre vás.

Cieľom tohto typu poradenstva je v prvom rade zvýšiť vaše šance a získať financovanie pre váš projekt, zároveň zvýšiť celkovú účasť Slovenska v programe Horizont Európa a posilniť Európsky výskumný priestor (ERA) a ekosystém na Slovensku.

Neváhajte a získajte profesionálne vedenie od nášho odborníka tzv. mentora, ktorý vám poskytne expertné rady a pomôže vám podať čo najkvalitnejší návrh.

Hodnota mentoringu predstavuje 500€, avšak u nás túto službu môžete získať bezplatne.

Viac informácií.

Medzinárodný pre-screening projektov

Ak ste slovenský subjekt a máte záujem o názor zahraničného experta na váš projektový návrh, ktorý plánujete podať do niektorej z klastrových konzorcionálnych výziev piliera II a EIC Pathfinder, môžete využiť pre-screening niektorým z expertov zahrnutých v medzinárodnej databáze.

Postup je podobný ako pri národnej mentoringovej schéme: projektový zámer by mal byť v etape ukončenia zo strany žiadateľa a pred samotným medzinárodným pre-screeningom by mal prejsť kontrolou zo strany tematicky príslušného národného kontaktného bodu.

Preto neváhajte a oslovte príslušné NCP a požiadajte ho/ ju o sprostredkovanie takejto formy poradenstva. Z medzinárodných skúseností je zrejmé, že projektové návrhy, ktoré prešli medzinárodným pre screeningom preukázateľne získali vyššie bodové hodnotenia. Pre žiadateľa je to príležitosť zoznámiť sa so zahraničným expertom a nadviazať osobné vzťahy, ako aj získať cenné rady a odporúčania, ako svoj projektový návrh skvalitniť.

Do medzinárodného pre-screeningu sa môžete zapojiť aj ako expert, ktorý ho bude realizovať pre zahraničných záujemcov. Ak ste odborníkom pre niektorú programovú oblasť, môžete sa zaregistrovať do medzinárodnej databázy expertov, čím získate  cenné skúsenosti.

V prípade záujmu kontaktujte p. Renatu Polaškovú (mobil: +421 917 733 485, email: renata.polaskova@cvtisr.sk).

Viac informácií

Podpora cestovania Slovákov na burzy partnerov

Ak zvažujete podanie projektu do programu Horizont Európa, ale ešte nemáte partnerov a neviete ako ich nájsť, potom jednou z možností je vycestovať na tzv. partnerské burzy (brokerage eventy). Práve na nich môžete nadviazať  nové kontakty a zároveň prezentovať svoje nápady a  projekty. Zaujala vás niektorá burza partnerov k spolupráci v rámci programu HE, ktorá sa koná fyzicky? Môžeme vám preplatiť cestovné náklady s ňou súvisiace až do výzvy 1.000 EUR/osoba. Väčšinu administratívnych záležitostí vybavíme za vás a jedinou podmienkou je vaša registrácia na konkrétny brokerage event a vyplnenie naše žiadosti. Z administratívnych dôvodov je potrebné žiadosť zaslať minimálne 21 dní pred podujatím na emailovú adresu: cestovnegranty@cvtisr.sk.

Viac informácií.

Prehľad podporovaných brokerage eventov.

ERC mentoring

Ide o komplexnú podporu pri príprave projektového  návrhu do ERC schém. Podpora zahŕňa v sebe individuálny mentoring face-to-face s našou konzultantkou, a to od počiatočnej fázy kreovania myšlienky až po podanie projektu. Ponúkame skúsenosti a best practices z už schválených projektov, rovnako tak vedomosti z vyhodnotenými najčastejšími chybami žiadateľov od bývalých hodnotiteľov priamo z hodnotiacich panelov ERC. Dokážeme prepájať nových žiadateľov s grantistami, ktorí tento typ projektov už realizujú a tak podporujeme výmenu skúseností a snažíme sa zvyšovať šance slovenských žiadateľov stať sa úspešnejšími aj v týchto schémach. Táto podporná schém teda zahŕňa poradenstvo do vysokého štádiu detailu s cieľom pomôcť žiadateľovi uspieť.

V prípade záujmu je vhodné kontaktovať príslušné NCP na Slovensku aspoň pol roka pred uzávierkou výzvy, v ktorej sa plánujete uchádzať o finančnú podporu.

kas, 09.10.2023