Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Podporíme výskumné projekty a doktorandské štúdium

Výzva Nadácie NBS. Zdroj: https://nadacianbs.sk

Nadácia NBS vyhlásila 12. 4. 2023 Výzvu na predloženie žiadostí o grant na podporu vedecko-výskumných projektov a doktorandských programov zameraných na rozvoj ekonomickej a finančnej vedy.

  • Výskumné projekty môžu predkladať výskumné inštitúcie, vysoké školy zo Slovenska aj zo zahraničia, ďalej občianske združenia, neziskové organizácie, študenti, doktorandi alebo vedecko-výskumní pracovníci.
  • Projekty môžu mať trvanie od 12 do 39 mesiacov.
  • Žiadatelia sa môžu uchádzať o podporu výskumných projektov vo výške od 5 000 – 50 000 EUR, na doktorandské programy najviac 30 000 EUR.
  • Konečný termín na podanie projektovej žiadosti je 29. 6. 2023.
  • Žiadosti sa predkladajú len elektronicky, prostredníctvom webovej aplikácie EGRANT.
  • Bližšie informácie o podmienkach grantovej výzvy a jej celkové znenie nájdete na podstránke: https://nadacianbs.sk/grant-call-no-gv-2023-7/.

Zdroj: https://nadacianbs.sk, zverejnené: 26. 4. 2023, autor: rpa