Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Podpora pre nerecenzované predtlače vedeckých prác prudko stúpa

nb2604
Správa Elsevier’s Futures 2.0. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Výskumníci si čoraz viac cenia predtlače, pričom 67 % respondentov v prieskume uskutočnenom spoločnosťou Elsevier v roku 2021 súhlasí s tým, že sú cenným zdrojom výskumnej komunikácie, oproti 43 % v roku 2020.

Podľa správy Elsevier’s Futures 2.0, ktorej cieľom je dešifrovať svet výskumu po COVIDe, je podpora predtlače najvyššia v tých disciplínach, ktoré obsluhuje jeden z najdlhšie fungujúcich predtlačových serverov, arXiv. Patria medzi ne výskumníci z oblasti fyziky a astronómie 92 %, matematici 89 % a informatici 81 %.

Stojí však za zmienku, že výskumníci v týchto oblastiach boli len rok predtým, na začiatku pandémie, oveľa skeptickejší, pričom 35 % fyzikov, 33 % matematikov a 68 % počítačových vedcov hlásilo podporu pre predtlače.

Chemici sú najskeptickejší, pričom o niečo viac ako tretina súhlasí s tým, že predtlač má hodnotu, oproti 26 % v roku 2020.

Na otázku o výhodách zdieľania výskumu pred jeho recenzovaním a publikovaním vo vedeckom časopise tri tretiny podporovateľov uviedli, že najväčšou výhodou je možnosť okamžite šíriť výskum a skutočnosť, že predtlače sú bezplatné.

To bol určite prípad vlny výskumu COVID-19 v roku 2020, keď boli predtlače rýchlo a otvorene zdieľané, čo pomohlo urýchliť pochopenie vírusu SARS-CoV-2 a vývoj liečby a vakcín.

Niektorí sú však stále skeptickí. Celkovo 12 % respondentov nesúhlasilo, že predtlač sú cenným zdrojom komunikácie, čo je pokles oproti 21 % v roku 2020. Ich najväčšou kritikou, ktorú zdieľa viac ako polovica respondentov, je nedostatok vzájomného hodnotenia. Medzi ďalšie problémy, ktoré uviedli výskumníci, ktorí nepodporujú predtlače, patrila nekontrolovateľnosť komentárov uverejnených pri dotlačoch a neistota súvisiaca s nariadeniami o autorských právach, pretože sa obávajú, že to môže obmedziť následné publikovanie v časopise.

Viac informácií:

Research Futures 2.0 – A new look at the drivers and scenarios that will define the decade

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 26. 4. 2022, autor: rpa