Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Podpora mladých inovatívnych firiem

Štát sa snaží finančne podporovať mladé inovatívne firmy, ktoré vyvíjajú produkty alebo služby s potenciálne globálnym komerčným dosahom. Vo svete je to bežná prax, Slovensko nie je výnimkou.

Slovak Investment Holding (SIH), patriaci do štruktúr ministerstva financií, v súčasnosti finišuje druhé kolo hľadania záujemcov o rozvojové pôžičky, k dispozícii je celkovo 16,7-milióna EUR. Uzávierka prihlášok je 19. mája 2021.

Minimálna výška úveru je stanovená na 200-tisíc EUR, maximálna na 645-tisíc EUR (pri 36-mesačnej splatnosti), respektíve 714-tisíc EUR (pri 18-mesačnej splatnosti).

SIH zatiaľ uzavrel zmluvy so štyrmi úspešnými uchádzačmi z prvého kola. Ide o spoločnosti PeWaS (úver vo výške 302 000 EUR), Tapgest (212 000 EUR), Nexineo a Streamstar (po 645 000 EUR).

Polovica balíka peňazí je určená pre firmy v Bratislavskom kraji, druhá polovica pre spoločnosti v ostatných regiónoch Slovenska.

Ide o takzvané konvertibilné úvery, firmy ich môžu splatiť hotovosťou alebo podielom vo vlastníckej štruktúre, najviac 49-percentným.

V prvom, jesennom, kole SIH schválil investície pre dvanásť firiem, dohromady za 6,3-milióna EUR. Využiť ich chcú na vývoj svojich produktov, uvedenie na komerčný trh či medzinárodnú expanziu.

Jednou z podporených inovatívnych firiem je spoločnosť Nitroterra. SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF II. investoval v apríli 2020 prostredníctvom sprostredkovateľa Crowdberry Investment Management do spoločnosti Nitroterra. Prostriedky plynuli z finančného nástroja určeného na podporu podnikov v počiatočnej etape životného cyklu.

Nitroterra skúma a rozvíja nový spôsob akým sa bakteriálne organické hnojivá vyrábajú a používajú v poľnohospodárstve. Spoločnosť vyvíja platformu riešení a nástrojov na decentralizovanú výrobu bakteriálnych organických hnojív priamo na farmách, ich aplikáciu do pôdy a na základe analýzy pôd odporúča cielené zmesi bakteriálnych hnojív s cieľom znižovania spotreby syntetických hnojív, znižovania nákladov zo strany farmárov a s cieľom udržania úrodnosti, ochrany a zlepšenia zdravia pôd.

Zdroj: SIH; https://index.sme.sk; https://nitroterratechnology.com; SARIO, zverejnené: 12. 5. 2021, autor: rpa