Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Podpora inovácií v európskom automobilovom priemysle: EIB financuje stratégiu výskumu, vývoja a inovácií spoločnosti Gestamp v objeme 200-miliónov EUR

Španielska nadnárodná spoločnosť Gestamp, ktorá sa špecializuje na vývoj a výrobu kovových komponentov pre automobilový priemysel, dostane pôžičku od Európskej investičnej banky (EIB) vo výške 200-miliónov EUR na vývoj nových výskumných liniek, ktoré umožnia výrobu bezpečnejších, ľahších a viac ekologických áut.

Podpísaná dohoda predstavuje novú podporu pre investície do výskumu, vývoja a inovácií v automobilovom priemysle v Európe, v odvetví, ktoré zamestnáva približne 14-miliónov obyvateľov a v súčasnosti sa snaží vyrovnať s vplyvom krízy COVID-19.

Inovačná stratégia spoločnosti Gestamp financovaná EIB sa bude zameriavať na vývoj nových technológií spracovania kovov, ktoré sa môžu použiť na výrobu komponentov vozidiel, ako sú podvozky a karosérie. Cieľom projektu je uľahčiť konštrukciu ľahších a bezpečnejších vozidiel. Nové komponenty tiež podporia vývoj elektrických vozidiel a pomôžu znížiť emisie.

Financovanie EIB umožní
spoločnosti Gestamp investovať do inovácií, výskumu a vývoja vo svojich
závodoch v Španielsku, Nemecku, Francúzsku a Švédsku. Veľká časť
týchto investícií sa uskutoční v Španielsku, kde má Gestamp svoje
ústredie.

Úver je podporený investičným plánom pre Európu, ktorý umožňuje EIB financovať projekty, ktoré vzhľadom na svoju štruktúru alebo povahu predstavujú osobitnú pridanú hodnotu. Projekt sa bude realizovať počas obdobia štyroch rokov a pomôže zabezpečiť vysoko kvalifikované pracovné miesta. Gestamp má v súčasnosti 43 000 zamestnancov, z ktorých 1 600 pracuje v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.

Paolo Gentiloni, európsky komisár pre hospodárstvo, uviedol: „S finančnou podporou EIB v rámci programu InvestEU bude spoločnosť Gestamp investovať do vývoja bezpečnejších, menej znečisťujúcich a účinnejších vozidiel: v investíciách do zelenej budúcnosti by sme mali pokračovať, keď sa dostaneme zo súčasnej krízy.“

Ako dodala Emma Navarro,
viceprezidentka EIB: „Investovanie do inovácií musí byť jednou z kľúčových
zložiek podpory hospodárskeho oživenia v dôsledku krízy spôsobenej
koronavírusom. Preto nás teší, že podporujeme inovačný projekt, ktorý posilní
konkurencieschopnosť veľkej španielskej nadnárodnej spoločnosti a prispeje
k vedúcemu postaveniu Európy v automobilovom priemysle, jedného zo
sektorov postihnutých dopadom pandémie. Táto dohoda podporí vývoj elektrických
vozidiel a ľahších a menej znečisťujúcich vozidiel. Financovanie
čistých technológií je jednou z priorít EIB pri uľahčovaní prechodu na
nový nízkouhlíkový ekonomický model.“  

Ako uviedol Francisco López Peña, generálny riaditeľ spoločnosti Gestamp: „Táto podpora EIB posilňuje záväzok spoločnosti Gestamp v oblasti inovácií, ktorá je jednou z priorít našej skupiny v jej prínose k výrobe ľahších a bezpečnejších vozidiel. Inovácie boli pre činnosť spoločnosti Gestamp vždy zásadné, ale keď sa dostaneme z krízy, ktorej čelíme, nepochybne získajú ešte väčší význam. Táto pôžička od EIB predstavuje prejav dôvery v projekt spoločnosti Gestamp a posilní finančné prostriedky skupiny tak, aby mohla naďalej prispievať k rozvoju mobility budúcnosti.

Zdroj: EK, zverejnené: 27.5.2020, autor: rpa