Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Podpis memoranda s EIT Manufacturing

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) na podporu inovácií na Slovensku podpísalo memorandum o spolupráci s EIT Manufacturing.

EIT Manufacturing je jedným z 8 inovačných spoločenstiev pôsobiacich pod Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT), ktorý je orgánom EÚ. Hlavným cieľom tejto organizácie je združiť európskych aktérov priemyselnej výroby do inovačných ekosystémov, ktoré dodávajú unikátnu hodnotu európskym produktom, procesom a službám a inšpirujú vznik globálne konkurencieschopnej a udržateľnej priemyselnej výroby. EIT združuje 50 organizácií z prostredia univerzít, výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry. Okrem iných Volkswagen, Volvo, Darmstadt University of Technology, French Alternative Energies and Atomic Energy Commision (CEA), Siemens či Whirpool.

Podpisom memoranda s EIT Manufacturing sa vytvára ďalší priestor na inovácie v oblasti priemyselnej výroby na Slovensku. Tým sa môže zvýšiť aj konkurencieschopnosť našich podnikov na európskom, aj svetovom trhu. Ako uviedol minister hospodárstva SR Richard Sulík: “Verím, že naši inovátori využijú túto možnosť a naopak, že ich zahraniční kolegovia zas nájdu priestor na uplatnenie svojich inovácií na Slovensku.” EIT Manufacturing pôsobí pod Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT), ktorý je orgánom EÚ. Jeho cieľom je združiť aktérov európskeho priemyslu do inovačného ekosystému, ktorý dodáva jeho členom pridanú hodnotu.

Zdroj: https://www.mhsr.sk, zverejnené: 24. 11. 2021, autor: rpa