Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Podniky prejavili veľký záujem o čerpanie grantov z komunitárnych programov EÚ

MIRRI SR zorganizovalo webinár k programom Digital Europe a CEF Digital 2021 – 2027. Zdroj: MIRRI SR

Podniky a inštitúcie majú veľký záujem o informácie k čerpaniu eurofondov z priamo riadených programov Európskej komisie na podporu digitalizácie. Informačného dňa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR sa zúčastnilo 118 zástupcov firiem, inštitúcií, samospráv aj neziskového sektora.

Ministerstvo investícií zorganizovalo 26. januára 2022 online webinár, na ktorom odpovedalo na otázky k priamo riadeným programom Digitálna Európa a CEF Digital (nástroj na prepájanie Európy). Oba programy sú v nadchádzajúcich siedmich rokoch ťahúňom, ktorý si Európska komisia vybrala na podporu zavádzania digitálnych riešení vo firmách aj inštitúciách, ale aj na budovanie infraštruktúr digitálneho pripojenia. Pre roky 2021-2027  vyčlenila pre celú Európsku úniu sumu viac ako 9,5-miliardy eur.

Aktuálne je otvorených viac ako 30 výziev. Zapojiť sa do nich je možné do 22. februára 2022, prípadne do 22. marca 2022.

Ako uviedla vicepremiérka a ministerka Veronika Remišová: „Slovenské podniky a inštitúcie majú veľkú šancu získať prostriedky na nasadzovanie inovácií a využívanie pokročilých digitálnych technológií. Práve tie sú zásadným predpokladom pre úspech slovenských firiem na globálnom trhu. Vďaka nim ľudia na Slovensku dostanú viac príležitostí a lepšie platenú prácu. Európska komisia už vyhlásila prvé výzvy z dvoch programov Digitálna Európa a CEF Digital, ktoré slovenským firmám a inštitúciám môžu výrazne pomôcť pri zavádzaní digitálnych technológií do praxe.“

Počas webinára boli konateľom, CEO manažérom, zástupcom štátnych a verejných inštitúcií a zástupcom univerzít predstavené samotné programy, aktuálne otvorené výzvy, možnosti zapojenia sa, aj hľadania partnerov.

Malé a stredné podniky sa najviac zaujímali o témy posilnenia kybernetickej bezpečnosti a tému, ako zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na trhu zavádzaním umelej inteligencie a internetu vecí.

Samosprávy a štátne inštitúcie mali záujem najmä o informácie, ako sa zapojiť do výziev, ktoré im umožnia zvýšiť digitálne zručnosti svojich zamestnancov.

Ako doplnila ministerka Veronika Remišová: „Chcem zástupcov  podnikov aj inštitúcií vyzvať, aby nabrali sebavedomie a začali využívať možnosti na financovanie svojich projektov z priamo riadených európskych programov. Táto podpora sa netýka iba korporácií a veľkých podnikov, využiť ju môžu aj malé start-upy, či firmy.“

Programy Digitálna Európa aj CEF Digital sú zamerané na zavádzanie digitálnych technológií. Investície z nich majú smerovať do umelej inteligencie, superpočítačov, na budovanie spoločných dátových priestorov, posilňovanie digitálnych zručností Európanov, na podporu kybernetickej bezpečnosti, centier digitálnych inovácií, ale aj na budovanie vysokovýkonnej infraštruktúry – gigabitových a 5G sietí. Pre tieto programy je ministerstvo investícií národným gestorom.

Podniky a inštitúcie prejavili veľký záujem o informácie, ako čerpať prostriedky na podporu digitalizácie. Na informačnom dni k priamo riadeným programom Európskej komisie (EK), ktorý zorganizovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI), sa zúčastnilo 118 zástupcov firiem, inštitúcií, samospráv aj neziskového sektora.

Viac informácií:

Aktuálne otvorené výzvy nájdete na Funding and Tenders portáli:

Digital Europe Programme

CEF-DIG-2021

Viac informácií o programoch

Informácie Vám budú poskytnuté aj na adresách: ProgramDigital@mirri.gov.skCEFdigital@mirri.gov.sk.

Zdroj: https://www.mirri.gov.sk, zverejnené: 3. 2. 2022, autor: rpa