Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Počítačový projekt COVID-19 na Politecnico di Milano podporený EÚ urýchli objavovanie liekov

e4c

Taliansko je lídrom konzorcia Exscalate4CoV (E4C), ktoré získalo 3 milióny eur z výberového konania Európskej komisie na projekty H2020 zamerané na boj proti pandémii koronavírusu. V rámci verejnej súťaže bolo na 17 projektov pridelených celkom 47,5 milióna eur.

Projekt E4C využíva superpočítačové zdroje EÚ, ktoré ich spájajú s najlepšími vedeckými výskumnými laboratóriami v Európe, aby rýchlejšie a efektívnejšie čelili medzinárodným pandémiám. Konzorcium E4C, koordinované Dompé Farmaceutici, je zložené z 18 inštitúcií zo siedmich európskych krajín. Politecnico di Milano je jedným z kľúčových partnerov projektu E4C. Jadrom projektu je platforma Exscalate (EXaSCale smArt pLatform Against paThogEns), ktorú vyvinuli Dompé, Politecnico di Milano a CINECA. Exscalate je v súčasnosti najsilnejšou (a nákladovo najefektívnejšou) inteligentnou platformou pre superpočítače na svete a využíva „chemickú knižnicu“ s 500 miliónmi molekúl vďaka spracovateľskej kapacite viac ako 3 milióny molekúl za sekundu. Výskumný tím Politecnico di Milano sa skladá z profesorky Cristina Silvano a profesora Gianluca Palermo. Skúmajú techniky automatického ladenia vysokovýkonných výpočtov, ktoré sa používajú na urýchlenie objavovania liekov v projekte ANTAREX proti vírusu Zika.

Viac informácií o projekte Exscalate4CoV

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 16.6.2020, autor: rpa