Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Počet výskumníkov v EÚ vzrástol

Horizontal Bar Chart, Number of researchers, EU Member States and EFTA countries, in thousand full-time equivalent, 2010 and 2020 data.
Počet výskumníkov v roku 2010 a 2020

Počet výskumníkov na plný úväzok (FTE) v EÚ v posledných rokoch vzrástol. V roku 2020 pracovalo v členských štátoch 1,89-milióna výskumníkov (v FTE), čo je o 546 000 viac v porovnaní s rokom 2010.

V EÚ pracovalo najviac výskumníkov v podnikateľskom sektore (55 %) a sektore vysokoškolského vzdelávania (33 %), za ktorým nasledoval vládny sektor (11 %).

Počet výskumných pracovníkov (FTE) sa v rokoch 2010 až 2020 takmer zdvojnásobil v Grécku a Maďarsku, v minulom roku ich bolo celkovo 41 800 a 42 000. To isté sa stalo v Poľsku, kde bolo v roku 2020 124 400 FTE týchto odborníkov, čo je o 59 900 viac ako v roku 2010.

Relatívne vysoké miery rastu zaznamenali aj Holandsko (89 %), Malta (69 %), Cyprus (67 %) a Írsko (66 %). Jediným členským štátom, ktorý zaznamenal opačnú tendenciu, bolo Rumunsko, kde počet výskumníkov v FTE klesol o 7 %.

Keď sa pozrieme na zvyšok sveta, počet výskumníkov v Číne (okrem Hongkongu) dosiahol v roku 2019 2,11-milióna, po ktorých nasledovali USA na druhom mieste s 1,55-miliónmi výskumníkov (údaje z roku 2018), pod celkovým počtom výskumníkov v EÚ v roku 2020.

Počas rokov 2010-2019 sa počet výskumníkov v Turecku viac ako zdvojnásobil, celkovo 135 500. Rýchly nárast počtu výskumníkov zaznamenala aj Južná Kórea, a to až o 63 % na 430 700. Tento rýchly rast zaznamenala aj Čína, celkovo takmer o tri štvrtiny (74 %, údaje za rok 2019). V USA bolo tempo rastu 30 % (údaje z roku 2018); bol však nižší ako v EÚ, kde sa počet výskumníkov zvýšil o 41 %.

Naproti tomu počet výskumníkov v Rusku medzi rokmi 2010 a 2019 klesol o 9 % a v Japonsku vzrástol o 4 %.

Počet výskumníkov v SR v roku 2020 dosiahol 22 405.

Viac informácií:

R & D personnel

Science, technology and innovation – Overview

Eurostat database on science, technology and innovation

Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat, zverejnené: 3. 1. 2022, autor: rpa