Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Po prvýkrát bola ľudská pečeň ošetrená v prístroji a potom úspešne transplantovaná

Three surgeons are bent over the perfusion machine
Tím Wyss Zurich pripojí darcovskú pečeň k perfúznemu prístroju v čistej miestnosti. (Foto: UZH). Zdroj: https://ethz.ch

Multidisciplinárnemu výskumnému tímu z Zürichu v projekte Liver4Life sa počas pokusu o liečbu podarilo niečo, čo sa doteraz v histórii medicíny nepodarilo: liečil pôvodne poškodenú ľudskú pečeň v prístroji na tri dni mimo tela a potom implantoval uzdravený orgán do pacienta s rakovinou. O rok neskôr sa pacientovi darí dobre.

Výskumný tím Liver4Life vďačí za svoj perfúzny prístroj, ktorý bol vyvinutý vo vlastnej réžii, tomu, že bolo možné implantovať ľudský orgán do pacienta po trojdňovom skladovaní mimo tela. Stroj čo najpresnejšie napodobňuje ľudské telo, aby vytvoril ideálne podmienky pre ľudskú pečeň. Pumpa slúži ako náhradné srdce, oxygenátor nahrádza pľúca a dialyzačná jednotka plní funkcie obličiek. Okrem toho početné infúzie hormónov a živín vykonávajú funkcie čreva a pankreasu. Rovnako ako bránica v ľudskom tele, aj stroj hýbe pečeňou v rytme ľudského dýchania. V januári 2020 multidisciplinárny výskumný tím v Zürichu – zahŕňajúci spoluprácu Univerzitnej nemocnice Zürich (USZ), ETH Zürich a Univerzity v Zürichu (UZH) – prvýkrát preukázal, že perfúzna technológia umožňuje uchovávať pečeň mimo tela na niekoľko dní (tlačová správa USZ z 13. januára 2020).

Tým pripravovali pečeň v stroji rôznymi liekmi. Takto sa podarilo premeniť pečeň na dobrý ľudský orgán, aj keď pôvodne nebola schválená na transplantáciu pre jej nekvalitu. Viacdňová perfúzia, t.j. mechanická cirkulácia orgánu umožňuje napríklad antibiotickú alebo hormonálnu liečbu alebo optimalizáciu metabolizmu pečene. Okrem toho je možné vykonať zdĺhavé laboratórne alebo tkanivové testy bez časového tlaku. Za normálnych okolností to nie je možné, pretože orgány môžu byť skladované iba 12 hodín, ak sú skladované konvenčne na ľade a v komerčne dostupných perfúznych prístrojoch.

Pokus o liečbu úspešný

V rámci schváleného individuálneho pokusu o liečbu dali lekári pacientovi s rakovinou na čakacej listine Swisstransplant na výber použitie liečenej ľudskej pečene. Po jeho súhlase bol orgán transplantovaný v máji 2021. Pacientovi sa podarilo opustiť nemocnicu niekoľko dní po transplantácii a teraz sa mu darí dobre: ​​„Som veľmi vďačný za orgán, ktorý mi zachránil život. Vzhľadom na môj rýchlo progredujúci nádor som mal malú šancu dostať pečeň z čakacej listiny v primeranom čase.“

Záchrana ďalších životov

Článok o prvej transplantácii pečene pripravenej v perfúznom prístroji bol publikovaný v jednom z najrenomovanejších vedeckých časopisov Nature Biotechnology. Ako vysvetlil profesor Pierre-Alain Clavien, riaditeľ Katedry viscerálnej chirurgie a transplantácie USZ: „Naša terapia ukazuje, že ošetrením pečene v perfúznom prístroji je možné zmierniť nedostatok funkčných ľudských orgánov a zachrániť životy.“ Prof. Mark Tibbitt, profesor makromolekulového inžinierstva na ETH Zürich, dodal: „Interdisciplinárny prístup k riešeniu zložitých biomedicínskych výziev obsiahnutých v tomto projekte je budúcnosťou medicíny. To nám umožní ešte rýchlejšie využiť nové poznatky pri liečbe pacientov.“

Ďalším krokom v projekte Liver4Life je zhodnotenie postupu na iných pacientoch a preukázanie jeho účinnosti a bezpečnosti formou multicentrickej štúdie. Jeho úspech by znamenal, že v budúcnosti by sa transplantácia pečene, ktorá zvyčajne predstavuje urgentný výkon, zmenila na plánovateľný elektívny výkon. Zároveň sa vyvíja ďalšia generácia strojov. Okrem toho tí, ktorí sa podieľajú na základnom výskume, pokračujú v hľadaní spôsobov liečby iných ochorení pečene mimo tela pomocou liekov, molekúl alebo hormónov.

Liver4Life: projekt Wyss Zurich

Projekt Liver4Life bol spustený v roku 2015 pod záštitou Wyss Zurich Translational Center (Wyss Zurich). Spája vysoko špecializované technické know-how a biomedicínske znalosti približne desiatich profesionálnych lekárov, biológov a inžinierov. Projekt je financovaný z darov od iniciátora Wyss Zurich, Dr. h.c. multi. Hansjoerg Wyss.

Perfúzny prístroj nahrádza funkcie rôznych orgánov, aby udržal darcovskú pečeň pri živote mimo tela. Zdroj: https://ethz.ch

Viac informácií:

Clavien PA, Dutkowski P et al. Transplantation of a human liver following 3 days of ex situ normothermic preservation. Nature Biotechnology 2022. DOI: 10.1038/s41587-​022-01354-7

Zdroj: https://ethz.ch, zverejnené: 2. 6. 2022, autor: rpa