Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Plynovodné prepojenie medzi Poľskom a Slovenskom: testovanie prepravnej plynárenskej sústavy

Poland - Slovakia gas interconnector
Nový plynovod medzi Poľskom a Slovenskom. Zdroj: https://cinea.ec.europa.eu

2. júna 2022 sa konala prvá skúšobná preprava plynu medzi Poľskom a Slovenskom na novovybudovanom poľsko-slovenskom plynovodnom prepojení.

Stavebné práce na oboch stranách plynovodu PL-SK boli ukončené máji 2022, pričom v tomto prípade sa plánuje prevádzkové povolenie na prepojenie. Ide o prvé prepojenie medzi poľskou a slovenskou prepravnou sústavou zemného plynu. Prepojenie zvýši bezpečnosť dodávok plynu, čo je veľmi dôležité v súčasnom geopolitickom kontexte v regióne.

Táto realizácia projektu bola podporená z programu CEF Energy a získala viacero grantov v hodnote presahujúcej 100-miliónov EUR.

Očakáva sa, že nový plynovod v dĺžke 165 km zabezpečí prepravnú kapacitu do 15,6 mil. m3/d v smere z SK do PL a do 12,9 mil. m3/d v spätnom toku.

Poľský úsek pokrýva výstavba plynovodu v dĺžke cca. 59 km z priesmyku Łupkowska (hraničný priechod) do Strachociny, ako aj výstavba plynárenského uzla v Strachocine. Na slovenskej strane pokrýva výstavba plynovodu cca. 103 km od hranice PL-SK po meraciu stanicu a od meracej stanice ku kompresorovej stanici Veľké Kapušany. Na slovenskej strane zahŕňa aj úpravu kompresorovej stanice vo Veľkých Kapušanoch. Zdroj: https://ec.europa.eu

Viac informácií:

Construction works for the Poland – Slovakia Gas Interconnection

Slovensko bude môcť už čoskoro dovážať plyn aj zo severu, otvára sa nám celý globálny LNG systém

Zdroj: https://cinea.ec.europa.eu; https://www.economy.gov.sk, zverejnené: 8. 6. 2022, autor: rpa