Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Plné členstvo Estónska v CERN-e rozširuje možnosti výskumnej spolupráce Univerzity v Tartu

Plné členstvo Estónska v CERN-e. Zdroj: https://ut.ee

 

Európska organizácia pre jadrový výskum (CERN) prijala Estónsko za svojho riadneho člena. Pre Univerzitu v Tartu to znamená rozšírenie existujúcich možností výskumu, vzdelávania a obchodnej spolupráce.

Plné členstvo v CERN prinesie Estónsku hlasovacie práva v Rade CERN, Finančnom výbore a Výbore pre vedeckú politiku. Účasť v Rade dáva Estónsku priestor vyjadrovať sa k rozhodovacím procesom a riadeniu CERN, vrátane plánovania nových vedeckých programov a experimentov.

Zástupkyňa Estónska vo Výbore pre vedeckú politiku CERN, profesorka materiálovej technológie na Technologickom inštitúte Univerzity v Tartu Veronika Zadin, uviedla, že účasť estónskych výskumníkov, študentov a spoločností na spolupráci ponúka vynikajúcu príležitosť na transfer znalostí a inovácie. „Napríklad práce na navrhovanom novom urýchľovači častíc – Future Circular Collider – sa podľa súčasných plánov začnú v CERNe zhruba v roku 2040. Mnohé riešenia nevyhnutné pre fungovanie urýchľovača, ako sú nové supravodivé magnety, detektory, robotické riešenia alebo technológie spracovania dát, zatiaľ neexistujú. Naši vedci a spoločnosti môžu zohrať úlohu pri vývoji tohto všetkého. Ide o dlhodobé procesy – plné členstvo v CERN-e nám dáva strategickú víziu a záruku pre všetky tieto snahy,“ vysvetlila Zadin.

Heikki Junninen, profesor environmentálnej fyziky a vedúci pracovnej skupiny na Inštitúte fyziky v Tartu, ktorá sa podieľa na atmosférickom a klimatickom experimente CLOUD v CERN-e, uviedol, že jednou z výhod plného členstva je zvýšená stabilita verejného financovania výskumu, spolupráca s CERN-om. „Zaistenie udržateľného modelu financovania je jednou z podmienok plného členstva,“ vysvetlil.

Pre estónske spoločnosti plné členstvo znamená možnosť zúčastniť sa medzinárodných priemyselných obstarávacích konaní bez predchádzajúcich obmedzení, čo im umožnilo poskytovať služby a produkty CERN-u len v rámci ročného členského poplatku. Obmedzenia budú teraz odstránené aj pre estónskych občanov, ktorí sa uchádzajú o prácu a stáž.

Zatiaľ čo hlavným zameraním CERN-u je experimentálna fyzika častíc, výskumné a vývojové aktivity organizácie sú prepojené so širokou škálou iných oblastí, ako je materiálová veda, vývoj distribuovaných výpočtových systémov a informačných technológií, environmentálny výskum a zdravotnícke technológie.

Členstvo v CERN-e bolo jedným z cieľov Estónskeho plánu výskumných infraštruktúr. Estónsko je pridruženým členom CERN-u od roku 2021. Univerzita už predtým podpísala Memorandá o porozumení s CERN-om o spolupráci na CLOUD, Future Circular Collider, a o účasti na experimentoch CCC a CLIC. Minulý rok sa v Tartu konala letná škola CERN-u. Status plného člena Estónska nadobudne platnosť po oficiálnom schválení rozhodnutia CERN-u estónskou vládou a Riigikogu.

 

 

Viac informácií:

Estonia’s full CERN membership expands University of Tartu’s research collaboration opportunities

 

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://ut.ee, zverejnené: 8.4.2024, autor: rup