Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Platforma klastrov v Nemecku

Publikácia „Expedícia do nemeckých klastrov. Zdroj: https://www.bmwk.de

Program „go-cluster“, ktorý predložil Spolkový minister hospodárstva a ochrany klímy (BMWK) Robert Habeck v marci 2023, spája 80 mimoriadne silných nemeckých inovačných klastrov z rôznych sektorov a regiónov.

V publikácii Spolkového ministerstva hospodárstva a ochrany klímy (BMWK) s názvom „go cluster“ sa dozviete viac o tom ako vlastne funguje klastrová iniciatíva. Aké zaujímavosti sa dejú v zákulisí, ako sú nastavené procesy, kto s kým spolupracuje a aké úlohy preberá manažment klastra. Odpovede na tieto otázky sú rovnako pestré a rôznorodé ako samotné klastrové iniciatívy, následné úspechy a inšpiratívne projekty, ktoré realizujú vo svojej každodennej práci.

Výskumníci z jednotlivých klastrov dávajú opakovane najavo, že dlhodobá spolupráca medzi rôznymi partnermi z oblasti obchodu, vedy, výskumu a inej spolupráce sa vypláca. Základom úspechu je profesionálny manažment klastra. Jednotlivé pracovné metódy a funkcie sa líšia v závislosti od oblasti techniky, stanovených cieľov spolupráce a formy organizácie. Veľkosť tejto rozmanitosti a život v praxi klastrov preskúmal tím programu „go-cluster“.

V prvej časti iniciatívy „go klaster“ sa expedičnému tímu predstavilo osem členov klastra. V druhej časti  tím opäť prešiel Nemeckom a navštívil ďalších osem členov  zoskupenia „go-klaser“. Výsledkom sú vzrušujúce a nadčasové správy, v ktorých sa k slovu dostáva nielen vedenie klastra, ale aj niektorí z aktérov klastra. Na stránkach publikácie sa dozviete viac o rôznych pracovných metódach, zaujímavých projektoch a v neposlednom rade o ľuďoch, ktorí stoja za jednotlivými členmi „go-cluster“. Prvé dve čísla „Iniciatívy klastrových expedícií“ pokrývajú iba časť rôznorodosti členov programu a živú nemeckú krajinu klastrov. Viac informácií tohto druhu nájdete napríklad v mesačnom formáte ClusterERFOLGE, v programových bulletinoch a na www.clusterplattform.de

Nájdete tam aj ďalšie informácie o programe „go-cluster“, kontaktné osoby jednotlivých klastrov, prehľad nemeckej klastrovej krajiny a klastrovej politiky, ako aj ďalšie novinky z inovačných klastrov programu „go-cluster“.

Viac informácií:

Expedition Clusterinitiative

Zdroj: https://www.bmwk.de, zverejnené: 15. 8. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa