Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy

Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy a presúvať prostriedky medzi kapitolami, či do ďalších rokov. Ako uviedla, 11. novembra 2021 na Konferencii Plán obnovy pre budúce generácie, generálna riaditeľka Pracovnej skupiny Európskej komisie na podporu obnovy a odolnosti Céline Gauer, plán obnovy je zmluva a prostriedky sú viazané na špecifické projekty. Ak chce Slovensko získať platbu, je potrebné dokázať, že to, čo si Slovensko naplánovalo, aj splní.

Generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy Úradu vlády SR Lívia Vašáková doplnila, že dokončujú procesný systém implementácie a nastavujú jasné pravidlá. V roku 2022 musí Slovensko dodať to, k čomu sa zaviazalo. Ide napríklad o reformu školstva, súdnej mapy, či zavedenie výdavkových stropov. Ako uviedla Vašáková: „Ak to splníme, získame postupne 1,3-mld. EUR.“

V koalícii aktuálne nie je jasná zhoda napríklad v oblasti reformy školstva, či súdnej mapy a nie je vôbec isté, že legislatívne úpravy prídu do konca roka 2021. Céline Gauer však opäť zopakovala, že plán obnovy je zmluva, ktorá vyžaduje reformy. Na získanie prostriedkov je potrebné schváliť reformy tak, ako sa plánovalo. Ak nie, platby pre Slovensko neprídu. Vašáková doplnila, že je veľká šanca, že sa Slovensku podarí väčšinu bodov splniť načas. No je tu pri niektorých podľa nej aj riziko meškania. Ako doplnila Vašáková: Komunikujeme s rezortami, aby nebolo zdržanie pri žiadosti o platbu.

Podľa Gauer je slovenský plán obnovy veľmi ambiciózny. Ako uviedla Gauer: „Máte výborný plán.“ V súčasnosti je už však potrebné tento plán aj realizovať. Céline Gauer vyzýva: „Realizujte, realizujte, realizujte. Proces implementácie podľa nej bude ťažký, no je potrebné ho zrýchliť. Ako skonštatovala Gauer: My vám budeme poskytovať podporu na vašej ceste.

Predseda vlády SR Eduard Heger si myslí, že plán obnovy je len plán, dôležitá je realizácia. Má však podľa neho veľký potenciál zmeniť Slovensko. Prioritami pre vládu sú vzdelávanie a zdravotníctvo. Ako poznamenal predseda vlády SR: „Už pätnásť rokov sme nezakúsili reformy, je potrebné zaviesť nové.

Koncom apríla 2021 Slovensko predložilo Európskej komisii plán obnovy. Ten je súčasťou nástroja Next Generation EU. Cieľom je prekonať následky krízy spôsobené pandémiou koronavírusu COVID-19 a zabezpečiť väčšiu odolnosť do budúcnosti. Rada Európskej únie odobrila slovenský plán obnovy 13. júla 2021.

Zdroj: https://europskenoviny.sk, zverejnené: 12. 11. 2021, autor: rpa