Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Plán obnovy a odolnosti: EK poslala Slovensku predbežné financovanie 822,7-milióna EUR

komisia

Európska komisia 13. októbra 2021 vyplatila Slovensku 822,7-milióna EUR v rámci predbežného financovania podľa Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Ide o 13 % celkových finančných prostriedkov, ktoré má krajina pridelené v rámci tohto mechanizmu. Sprístupnenie predbežného financovania pomôže odštartovať kľúčové investičné a reformné opatrenia uvedené v slovenskom pláne obnovy.

Slovensko má v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti získať granty v celkovej výške 6,3-miliardy EUR. Vyplatenie ďalších prostriedkov Komisia schváli po zrealizovaní investícií a reforiem uvedených v slovenskom pláne obnovy. Dnešná platba nasleduje po úspešnom zavŕšení prvej úverovej operácie v rámci nástroja NextGenerationEU. Komisia plánuje získať do konca roka dlhodobé finančné prostriedky v celkovej výške 80-miliárd EUR, ktoré doplnia krátkodobé poukážky EÚ na financovanie prvých platieb plánovaných pre členské štáty v rámci programu NextGenerationEU.

Prostredníctvom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, najdôležitejšieho nástroja NextGenerationEU, sa na podporu investícií a reforiem v celej EÚ poskytne až 800-miliárd EUR (v bežných cenách). Slovenský plán je súčasťou bezprecedentnej koordinovanej reakcie EÚ na krízu spôsobenú ochorením COVID-19. Jej cieľom je riešiť spoločné európske výzvy, najmä zelenú a digitálnu transformáciu, a posilniť súdržnosť jednotného trhu.

Podpora transformačných investícií a reformných projektov

Z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa na Slovensku budú financovať opatrenia, ktoré zásadne ovplyvnia slovenské hospodárstvo a spoločnosť. Ide napríklad o tieto projekty:

  • Podpora zelenej transformácie: Slovenský plán počíta so sumou 528-miliónov EUR na financovanie rozsiahlej vlny rekonštrukcií budov, ktoré majú zlepšiť energetickú a ekologickú hospodárnosť najmenej 30 000 bytových jednotiek. Na podporu energetickej efektívnosti a inovačných technológií na dekarbonizáciu priemyslu sa poskytne 368-miliónov EUR.
  • Podpora digitálnej transformácie: V pláne sa preinvestuje 102-miliónov EUR na financovanie energeticky účinného superpočítača, ktorý bude slúžiť členom európskeho projektu vysokovýkonnej výpočtovej techniky, a do siete digitálnych centier, ktoré budú pomáhať digitalizovať podnikové procesy.
  • Posilnenie hospodárskej a sociálnej odolnosti: Suma 1,2-miliardy EUR z plánu je určená na zlepšenie kvality a účinnosti služieb zdravotnej starostlivosti, a to aj prostredníctvom rekonštrukcie existujúcich nemocníc a výstavby nových.

Vyjadrenia členov kolégia

Predsedníčka Ursula von der Leyenová uviedla: „S potešením konštatujem, že Slovensko dostane prvú splátku z nástroja NextGenerationEU vo výške 822,7-milióna EUR. Ide o dôležitý krok k zavedeniu opatrení uvedených v slovenskom 6,3-miliardovom pláne obnovy a odolnosti. Osobitne vítam investície a reformy na podporu obnoviteľnej energie, digitálnej pripravenosti podnikov a skvalitnenie vzdelávacích a zdravotných služieb. Budeme Slovensko v najbližších rokoch podporovať, aby sa mu podarilo svoj plán naplno využiť.“

Komisár pre rozpočet a administratívu Johannes Hahn dodal: „Je skvelé, že prostriedky z Nástroja obnovy, ktoré získavame na finančnom trhu, sa promptne dostávajú do krajín EÚ. Priamo v praxi tak vidíme výsledky EÚ. Som si istý, že táto podpora sa čoskoro ukáže v zelených a digitálnych projektoch, ktoré Slovensko začína realizovať v prospech svojich občanov a našej spoločnej budúcnosti.“

Komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni uviedol: „Toto predbežné financovanie vo výške 822,7-milióna EUR predstavuje ďalší krok v plnení plánu obnovy a odolnosti Slovenska, ktorý krajine v nadchádzajúcich rokoch prinesie granty v celkovej výške 6,3-miliardy EUR. Ambiciózny plán Slovenska bude motorom zelenej a digitálnej transformácie. Pomôže zvýšiť investície do energie z obnoviteľných zdrojov, udržateľnej dopravy a dekarbonizácie priemyslu. Podporí aj reformy na zlepšenie vzdelávania a zdravotnej starostlivosti a zároveň zabezpečí primeranosť dôchodkov a udržateľnosť dôchodkového systému.

Viac informácií:

Plán obnovy

Zdroj: https://europskenoviny.sk; https://www.planobnovy.sk, zverejnené: 15. 10. 2021, autor: rpa