Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Päť členských štátov presadzuje väčšiu strategickú autonómiu EÚ

Spoločný neoficiálny dokument o otvorenej strategickej autonómii EÚ. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Podľa nového „neoficiálneho dokumentu“ piatich členských štátov potrebuje EÚ novú technologickú stratégiu podporovanú investíciami do výskumu a vývoja vo výške aspoň 3 % HDP vo všetkých členských štátoch a novú štruktúru riadenia, aby mohla realizovať svoje plány otvorenej strategickej autonómie.

Belgicko, Fínsko, Holandsko, Portugalsko a Slovensko zverejnili spoločný dokument o otvorenej strategickej autonómii, v ktorom vyzývajú EÚ, aby navrhla koordinovaný prístup a stala sa lídrom v oblasti kritických technológií.

Dokument vychádza menej ako mesiac pred španielskym predsedníctvom v Rade EÚ, ktorého šesťmesačný program sa výrazne zameriava na zachovanie strategickej autonómie EÚ a zároveň zostáva otvorený globálnej spolupráci v oblasti výskumu a inovácií.

Pred prevzatím predsedníctva vtedajšia španielska vláda zaujala umiernený postoj k snahe EÚ o technologickú nezávislosť a varovala pred prehnanou reakciou na rastúcu politickú a technologickú rivalitu medzi USA a Čínou. Namiesto toho sa vláda, ktorú vtedy viedol Pedro Sánchez, chcela zasadzovať za obnovenie dôvery u spojencov EÚ.

Predčasné voľby, ktoré sa konali v nedeľu v Španielsku, však vyústili do patovej situácie a očakáva sa, že politické strany prejdú v najbližších týždňoch bolestivými rokovaniami, pričom pravica aj ľavica sa budú snažiť zostaviť ďalšiu vládu.

To vrhá tieň pochybností na to, čo môže Španielsko dosiahnuť počas svojho pôsobenia na čele Rady EÚ. Zatiaľ čo politické stretnutia, diplomatické pracovné skupiny a sektorové konferencie prebehnú podľa plánu, predsedníctvu hrozí, že v dôsledku pokračujúcich nepokojov v Madride stratí určitú politickú váhu v dôležitých veciach vrátane otvorenej strategickej autonómie.

Dokument, ktorý zverejnilo päť krajín, vyzýva EÚ, aby sa stala silnejšou a odolnejšou s cieľom chrániť a presadzovať svoje kľúčové záujmy na celom svete. Skupina piatich ľudí tvrdí, že nadchádzajúce diskusie na vysokej úrovni počas španielskeho predsedníctva by sa mali zamerať na poskytnutie jasného a komplexného rámca pre otvorenú strategickú autonómiu, identifikovať oblasti politiky, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť, a navrhnúť štruktúru riadenia, ktorá umožní EÚ zvýšiť jej schopnosť konať.

Technologické vedenie

V dokumente sa uvádza, že EÚ potrebuje komplexnú technologickú stratégiu, aby pokročila vo výskume a inováciách a urýchlila transfer technológií z laboratórií do škálovateľných spoločností.

Stratégia by mala prispieť k systematickejšiemu a strategickejšiemu prístupu k priemyselnej politike a zamerať sa na technológie, ktoré sú životne dôležité pre hospodársku bezpečnosť EÚ a ktoré by mohli posilniť jej postavenie v globálnej ekonomike. Do stanovovania stratégie by sa mala zapojiť akademická obec, občianska spoločnosť a priemysel.

Päť krajín tvrdí, že EÚ neinvestuje do výskumu a inovácií ani zďaleka dosť. Záväzky dosiahnuť priemerné investície do výskumu a vývoja vo výške 3 % HDP sa vo veľkej väčšine členských štátov EÚ nesplnili.

Ako sa ďalej píše v dokumente: „Vzhľadom na to, že znalosti sú kľúčové pre prácu na hospodárstve a spoločnosti odolnej voči budúcnosti, mali by sme sa snažiť splniť cieľ vynaložených verejných a súkromných výdavkov vo výške 3 % HDP na výskum a vývoj.“

Okrem toho by EÚ mala posilniť cezhraničnú spoluprácu a znížiť prekážky pre start-upy a scale-upy.

Viac informácií:

Joint Non-paper on Open Strategic Autonomy of the EU

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 27. 7. 2023, autor: rpa