Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Partnerstvo CERN a Airbus v oblasti budúceho čistého letectva

High Temperature Superconducting (HTS) Rare-Earth Barium Copper Oxide (also referred to as REBCO) power transmission cable used at CERN
Vysokoteplotný supravodivý kábel na prenos energie (HTS) vzácnych zemín z oxidu bárnatého medi (označovaný aj ako REBCO) používaný na štúdium uskutočniteľnosti supravodivosti pre lietadlá. Zdroj: CERN

CERN a Airbus UpNext, 100% dcérska spoločnosť Airbusu, dnes spustili inovatívnu spoluprácu s cieľom preskúmať potenciálne využitie supravodivých technológií vyvinutých CERNom pre urýchľovače častíc v elektrických distribučných systémoch budúcich lietadiel na vodíkový pohon.

Supravodivé technológie by mohli drasticky znížiť hmotnosť lietadiel novej generácie a zvýšiť ich účinnosť.

Partnerstvo sa zameriava na vývoj demonštrátora známeho ako SCALE (Super-vodiče pre letectvo s nízkymi emisiami), ktorý spája odborné znalosti CERNu v supravodivých technológiách so schopnosťami Airbus UpNext v oblasti inovatívneho dizajnu a výroby lietadiel.

Ak sa dosiahnu očakávané ciele v oblasti výkonnosti a spoľahlivosti, spolupráca by mohla dosiahnuť ambiciózny cieľ, ktorým je lietanie plne integrovaného prototypu v priebehu nasledujúceho desaťročia.

Ako uviedol Raphaël Bello, riaditeľ pre financie a ľudské zdroje CERN: „Vo svojom výskume CERN posúva hranice vedy a techniky a spolupracuje s priemyslom, aby umožnil inovácie s pozitívnym dopadom na životné prostredie. Naše technológie majú potenciál prispôsobiť sa potrebám budúcich riešení čistej dopravy a mobility, ako dokazuje táto dohoda so spoločnosťou Airbus. Toto partnerstvo je len prvým krokom na našej ceste s európskym lídrom v oblasti letectva a ukazuje, ako veľmi si ceníme excelentnosť priemyslu našich členských štátov.“

Ako uviedla Sandra Bour-Schaeffer, generálna riaditeľka spoločnosti Airbus UpNext: „Našou úlohou v Airbus UpNext je preskúmať plný potenciál technológií pre budúce lietadlá a spolupracovať so svetovými lídrami na príprave na túto budúcnosť. Partnerstvo s popredným výskumným ústavom, akým je CERN, ktorý svetu priniesol niektoré z najdôležitejších zistení základnej fyziky, pomôže posunúť hranice výskumu v oblasti čistého letectva, keďže pracujeme na tom, aby sa trvalo udržateľné letectvo stalo realitou. Už vyvíjame demonštrátor supravodivosti s názvom ASCEND (Advanced Superconducting and Cryogenic Experimental Powertrain Demonstrator), aby sme študovali realizovateľnosť tejto technológie pre elektricky poháňané a hybridné lietadlá. Spojenie znalostí získaných z nášho demonštrátora a jedinečných schopností CERNu v oblasti supravodičov vytvára prirodzené partnerstvo.“

Ako dodal José Miguel Jimenez, vedúci technologického oddelenia v CERN-e: „Supravodivé technológie podporili niektoré z najväčších objavov vo fyzike vysokých energií a ak by sa aplikovali na systémy distribúcie energie v lietadlách, drasticky by znížili ich hmotnosť a zvýšili ich účinnosť. CERN má viac ako 40 rokov skúseností v oblasti budovania svetovo rekordných supravodivých systémov, ktoré sú jadrom existujúcich a budúcej generácie urýchľovačov častíc. Takéto systémy predstavujú zanedbateľný odpor voči toku prúdu, čím prenášajú oveľa vyššie intenzity ako tradičné, ťažšie, nesupravodivé káble.“

Viac informácií:

digital media kit

Zdroj: https://home.cern, zverejnené: 1. 12. 2022, autor: rpa