Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Oxfordská univerzita založí výskumné centrum pre pandémie

Aerial view of Oxford

Oxfordská univerzita vo Veľkej Británii 28. mája 2021 oznámila spustenie nového centra globálnej výskumnej spolupráce a excelentnosti (Pandemic Sciences Center).

Centrum pandemických vied, ktorého súčasťou bude niekoľko základných ústavov, bude využívať silné globálne výskumné spolupráce, ktoré Oxfordská univerzita rozvíjala viac ako štyridsať rokov. Jeho poslaním bude zabezpečiť, aby bol svet lepšie pripravený na vytváranie globálnych a spravodlivých vedecky riadených riešení na prípravu, identifikáciu a boj proti budúcim pandemickým hrozbám. Nové centrum bude tiež stavať na silnej a jedinečnej spolupráci vyvinutej v rekordnom čase za štátnymi hranicami medzi akademickou pôdou, priemyslom a orgánmi verejného zdravia počas pandémie koronavírusu.

Louise Richardson, vicekancelárka Univerzity v Oxforde, uviedla: „Nedávna pandémia preukázala jedinečné príspevky výskumných univerzít, ako je Oxford, k pripravenosti na pandémiu. Nadväzujeme na desaťročia lekárskeho výskumu infekčných chorôb a dátovej vedy, máme dlhodobé medzinárodné partnerstvá a máme schopnosť rýchlo konať a prispôsobiť sa. Ak sa spojíme s priemyslom a s orgánmi verejného zdravia, môžeme zabezpečiť, aby sa svet už nikdy neocitol nepripravený.“

V rámci Oxfordu bude centrum združovať akademikov a odborníkov z celej výskumnej a inovačnej komunity vrátane infekčných chorôb, vakcinológie, imunológie, štrukturálnej biológie, diagnostiky, objavovania liekov, klinických štúdií, dátovej vedy, verejného zdravia a sociálnych a politických vied.  Na národnej i medzinárodnej úrovni bude stredisko podporovať multisektorálny prístup a investovať do agilných platforiem a partnerstiev.

Centrum sa zameria na tri kľúčové témy:

  • Urýchlenie porozumenia a poznatkov: generovanie použiteľných znalostí a údajov (od patogénov až po pacientov) v takmer „reálnom čase“ a ich globálnu dostupnosť.

  • Transformáciu výskumu na riešenia v reálnom svete: tvorba a nasadenie efektívnych, prijateľných a spravodlivých zdravotníckych technológií vrátane digitálnych nástrojov, diagnostiky, liečby a vakcín.

  • Zvyšovanie dôvery a dosahu: identifikácia spôsobov posilnenia spoločenskej a politickej angažovanosti, odolnosti a schopnosti reagovať.

Profesor Sir John Bell, profesor medicíny na Oxfordskej univerzite, uviedol: „Bolo by ľahké ignorovať, o koľko závažnejšia mohla byť pandémia tentoraz – iné vysoko patogénne vírusy majú úmrtnosť 35 – 50 % – predstavte si, keby sme mali pandémiu, pri ktorej by zomrel každý tretí infikovaný človek. Oxfordská univerzita je jedinečne schopná viesť globálnu zmenu v tom, ako reagujeme na hrozbu vznikajúcich infekcií. Vďaka súčasným investíciám do zdravej vedy môžeme pomôcť chrániť našu odolnosť, globálnu ekonomickú stabilitu a zdravotnú bezpečnosť pre ďalšie generácie. Sme pripravení prijať našu víziu stavať na týchto základoch, aby sme zabezpečili lepšiu pripravenosť a agilnosť spoločnosti v reakcii na budúce hrozby.“

Centrum povedie profesor Peter Horby, špecialista na infekčné choroby na Oxfordskej univerzite, ktorý pracoval na mnohých globálnych zdravotných hrozbách vrátane SARS-1, vtáčej chrípky, MERS, eboly, horúčky Lassa a moru.

Profesor Peter Horby, riaditeľ Centra pandemických vied, uviedol: „Pandémia COVID-19 nám ukázala, že pozoruhodný pokrok je možný prostredníctvom aliancie vedy, verejného sektora a priemyslu – vytvárania digitálnych nástrojov na kontrolu chorôb, diagnostických testov a život zachraňujúcich liečebných postupov a vakcín nebývalou rýchlosťou. To by však nemalo vyžadovať pandémiu. Táto úroveň inovácie a medzisektorová spolupráca sa musia uplatňovať každý deň, aby sa zabránilo ďalšej katastrofe, ako je COVID-19.“

Členka rady Liz Leffmanová, vedúca rady grófstva Oxfordshire, dodala: „Oxfordshire je regiónom inovácií so svetovou reputáciou a prítomnosť tohto nového zariadenia tu v regióne ju ešte zvýši. Je potešením vidieť, že región prispieva týmto spôsobom k práci na zlepšení odolnosti celého sveta voči pandémiám. Toto centrum bude združovať odborníkov z mnohých disciplín, aby pomohli čeliť situácii, ktorej čelíme globálne od začiatku roku 2020. Prajem tomuto centru veľa úspechov a netrpezlivo očakávam správy o jeho pokroku.“

V nasledujúcich mesiacoch sa uskutoční významná aktivita na podporu rozvoja strediska a zapojenie partnerov Oxfordskej univerzity do tejto iniciatívy, pretože univerzita sa snaží zabezpečiť viac ako 500-miliónov GBP (582,3-milióna EUR) na financovanie centra od filantropov, priemyslu a vlád.

Vedci z Oxfordskej univerzity sa spolu s farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca podieľali na vývoji očkovacej látky proti COVID-19. Zároveň výskumom dokázali, že lacný protizápalový steroid dexametazón výrazne znižuje úmrtnosť u pacientov s vážnym priebehom COVID-19.

Zdroj: https://www.ox.ac.uk; https://www.aktuality.sk, zverejnené: 31. 5. 2021, autor: rpa