Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Outer Space Security Conference 2021

Inštitút OSN pre výskum odzbrojenia (UNIDIR) organizuje podujatie s názvom Outer Space Security Conference o vesmírnej bezpečnosti. Vesmír je pre moderný život na Zemi čoraz dôležitejší. Narastajú však obavy, že s rastúcim hospodárskym a strategickým významom vesmíru by napätie medzi rôznymi aktérmi vo vesmíre mohlo viesť ku konfliktom. Takýto konflikt by mohol mať pre ľudstvo zničujúce dôsledky. 

S cieľom lepšie pochopiť a riešiť otázky súvisiace s vesmírnou bezpečnosťou vás Inštitút OSN pre výskum odzbrojenia (UNIDIR) s potešením pozýva na konferenciu o vesmírnej bezpečnosti v roku 2021. Toto dvojdňové vlajkové podujatie poskytuje jedinečné fórum pre diplomatickú komunitu so sídlom v Ženeve – ako aj pre hosťujúcich odborníkov z vojenského, priemyselného a akademického prostredia – na spoločné posúdenie výziev súvisiacich s bezpečnosťou vo vesmíre a na výmenu nápadov týkajúcich sa riešení.

UNIDIR podporuje účasť diplomatov, zástupcov jednotlivých štátov, tvorcov politík, ako aj akademikov, odborníkov z praxe a ďalších expertov, ktorí sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa bezpečnosti vo vesmíre alebo sa o ne zaujímajú.

KDE A KEDY

27. septembra 11:00-17:30 SELČ – 28. septembra 10:00-18:00 SELČ

Toto podujatie sa uskutoční prezenčne v: Room XXI of the Palais des Nations v Ženeve. Bude sa tiež prenášať naživo s možnosťou interaktívnej účasti.

REGISTRÁCIA

Účastníci sa môžu zúčastniť na podujatí osobne alebo virtuálne:

  • Ak sa chcete zúčastniť osobne, zaregistrujte sa tu.
    • Upozorňujeme, že vzhľadom na Covid-19 účastníci, ktorí: boli v posledných 14 dňoch v úzkom kontakte s osobou s pozitívnym testom na Covid-19 alebo majú príznaky chrípky alebo prechladnutia (aj mierne), nie sú oprávnení vstúpiť na UNOG a prosíme ich, aby sa namiesto toho zúčastnili na stretnutiach na diaľku.
  • Ak sa chcete zúčastniť virtuálne, zaregistrujte sa tu. Odkaz na prístup k vysielaniu OS21 bude zaslaný registrovaným účastníkom jeden deň pred podujatím.

Program a viac informácií o podujatí

os21

#OS21

Zdroj: https://www.unidir.org/, zverejnené: 16.9.2021, autor: kha