Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Otvorenie nového spoločného pracoviska FEI TUKE a U.S. Steel Košice

https://www.uvptechnicom.sk/wp-content/uploads/2021/09/IMG_2868-scaled.jpg

Nové spoločné pracovisko (laboratórium) Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) TUKE a U.S. STEEL Košice s názvom AI4Steel Lab bolo slávnostne otvorené v priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM. Spoločné tímy budú s využitím nástrojov umelej inteligencie riešiť aktuálne výzvy priemyslu s cieľom zvýšiť kvalitu i ochranu životného prostredia pri zachovaní ekonomickej efektívnosti a konkurencieschopnosti výroby.

Otvorenia pracoviska sa zúčastnili významní hostia: Stanislav Kmeť, rektor TUKE, James Bruno, prezident USSK, Gabriel Galgoci, AIslovakIA – Centrum pre umelú inteligenciu, Prezident AmCham, ktorí sa k účastníkom tejto významnej aktivity aj prihovorili. Prostredníctvom videokonferencie sa k účastníkom prihovoril aj Tomáš Jucha, poverený riadením Sekcie digitálnej agendy, MIRRI. Otvorenia pracoviska sa zúčastnili aj zástupcovia veľvyslanectva USA v SR na čele s veľvyslankyňou Bridget Brink.  

Ako uviedol rektor TUKE Stanislav Kmeť: „Pre úspech inovácií je kľúčová spolupráca. Sme radi, že priestory nášho Univerzitného vedeckého parku Technicom budú využité na hľadanie a overovanie nových smart riešení. S U. S. Steel sme doteraz spolupracovali hlavne prostredníctvom fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie a teraz sa posúvame bližšie k moderným technológiám vďaka kolegyniam a kolegom z fakulty elektrotechniky a informatiky.“ Dodal, že je iné skúmať metódy umelej inteligencie v teoretickej rovine a iné vidieť ich priamu aplikáciu vo výrobe.

Ako dodal prezident košických oceliarní James Bruno: „Digitalizácia prináša významné zmeny pri riadení výroby. Hoci sa v U. S. Steel Košice využíva od začiatku 90. rokov, dnes je hlavnou výzvou pokročilá analytika, teda vyhodnocovanie dát pre optimalizáciu výroby. Vďaka analytike a rozsiahlym dátam o každej vyrobenej tone ocele dokážeme zvyšovať kvalitu a efektivitu výroby, znižovať emisie a zlepšovať trvalú udržateľnosť.“ U. S. Steel chce byť podľa neho najlepším oceliarenským závodom v Európe a lídrom vo využívaní smart technológií pre priemysel. Doplnil, že nástroje umelej inteligencie a správne interpretované dáta prinášajú úsporu v miliónoch EUR.

Zdroj: https://www.uvptechnicom.sk, zverejnené: 28. 9. 2021, autor: rpa