Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Otvorené sú nominácie na Švajčiarsku cenu za vedu Marcela Benoista

Nominácie na Švajčiarsku cenu za vedu Marcela Benoista. Zdroj: SNSF

Nadácia Marcela Benoista tento rok udelí svoju rovnomennú vedeckú cenu v oblasti matematiky, prírodných a technických vied. Nominácie je možné podávať do 15. marca 2022.

Švajčiarska cena za vedu Marcela Benoista je najvýznamnejšou švajčiarskou cenou za výskum. Oceňuje vedcov, ktorých práca má význam pre všetky aspekty ľudského života a spoločnosti. Výskum musí byť kvalitný, originálny, inovatívny a aktuálny. Nobelovu cenu získalo 11 laureátov švajčiarskej ceny za vedu Marcel Benoist, naposledy Michel Mayor zo Ženevskej univerzity v roku 2019.

V roku 2021 sa cena udeľovala v humanitných a spoločenských vedách. Tento rok môžu byť predložené nominácie za vynikajúce výsledky výskumu v matematike, prírodných a technických vedách. Federálny radca Guy Parmelin, predseda Nadácie Marcela Benoista, vidí v prírodných vedách veľké možnosti na riešenie súčasných a budúcich výziev. Ako uviedol: „V oblasti trvalo udržateľného rozvoja musí výskum prispieť aj k Agende OSN 2030. Prírodné vedy zohrávajú dôležitú úlohu. Teším sa na množstvo presvedčivých nominácií. Vo Švajčiarsku máme špičkových vedcov, ktorí si toto ocenenie zaslúžia!“

Aj tento rok sa uskutoční spoločné odovzdávanie cien nadácií Benoist a Latsis pre víťazov Švajčiarskej ceny za vedu Marcela Benoista a Švajčiarskej ceny za vedu Latsis. Uskutoční sa 3. novembra 2022 v Berne. Víťazi cien budú známi verejnosti v septembri.

Nominácie je možné posielať do 15. marca 2022

S podporou vlády dala Nadácia Marcela Benoista SNSF za úlohu vyhodnotiť nominovaných a v mene Správnej rady vybrať víťaza. Výskumní pracovníci a zástupcovia inštitúcií vyššieho vzdelávania, výskumných inštitúcií a iných verejných alebo súkromných inštitúcií môžu nominovať výskumníkov, ktorí majú bydlisko vo Švajčiarsku a pracujú aspoň z 50 % vo švajčiarskej výskumnej inštitúcii. Väčšina relevantných výskumných prác musela byť vykonaná vo Švajčiarsku. Všetky informácie týkajúce sa nominácie sú dostupné na webovej stránke Nadácie Marcela Benoista.

Nominácie je možné podávať odteraz do 15. marca 2022 prostredníctvom webovej stránky Nadácie Marcela Benoista.

Zdroj: https://www.snf.ch, zverejnené: 3. 2. 2022, autor: rpa