Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Otvorená výzva projektu DRG4FOOD

Projekt DRG4FOOD otvoril prvú výzvu zameranú na umožnenie vývoja a testovania zodpovedných riešení založených na dátach v kľúčových oblastiach potravinárskeho sektora.

Zdroj: drg4food.eu

Kľúčovými oblasťami pre prvú výzvu sú:

  • Sledovanie potravín;
  • Cielená výživa;
  • Zlepšenie rozhodovania spotrebiteľov o potravinách.

Pre koho je výzva určená

Otvorená výzva je určená pre multidisciplinárne konzorciá pozostávajúce z 2-3 subjektov vrátane startupov, MSP, výskumných organizácií, univerzít, používateľov technológií a používateľov v potravinárskom sektore so zameraním na mimovládne organizácie a spotrebiteľské združenia. Konzorciá musia preukázať schopnosť vyvíjať riešenia založené na dátach, ktoré sú v súlade s cieľmi digitálnej zodpovednosti a aktívne spolupracovať s koncovými používateľmi na formovaní technických požiadaviek a zlepšovaní pilotných činností. Osobitné podmienky pre konzorciá nájdete TU.

Financovanie a rozpočet

Rozpočet na jeden experiment sa môže pohybovať od 150 do 300 tisíc EUR a finančná podpora sa rozdeľuje na počiatočné a pokročilé granty, pričom sa zohľadňujú faktory, ako je trvanie, úroveň TRL od začiatku do konca pilotného projektu a požiadavky na cestovanie.

Návrhy musia spĺňať osobitné kritériá úrovne technologickej pripravenosti (TRL). Úroveň TRL v čase podania návrhu by mala byť minimálne 4 alebo 5 a navrhovaná technológia by mala mať potenciál postúpiť na úroveň TRL 7.

O projekte DRG4FOOD

Zdroj: drg4food.eu

Cieľom projektu DRG4FOOD je vytvárať zodpovedné riešenia založené na dátach ktoré posilňujú postavenie ľudí, presadzujú práva na informácie, dáta a podporujú vytváranie udržateľných potravinových systémov. Projekt sa zameriava na urýchľovanie inovácií založených na dátach v potravinárskom priemysle a to pri zachovaní súladu s cieľmi a zásadami digitálnej zodpovednosti.

Možnosť podania žiadosti do prvej výzvy je do 11.12.2023.

Na jar roku 2024 bude otvorená druhá výzva.

Viac informácií o aktuálnych výzvach projektu DRG4FOOD nájdete TU.

Zdroj: drg4food.eu; zverejnené: 6.12.2023; autor: onz