Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Otvorená výzva: ERC Advanced Grant

Ste etablovaný výskumník, ktorý má záujem o dlhodobé financovanie na uskutočnenie prelomového, vysoko rizikového projektu? ERC Advanced Grant by mohol byť vhodný práve pre vás. ERC má k dispozícií 492 miliónov EUR na európske projekty vedené výskumníkmi z akejkoľvek oblasti / štátnej príslušnosti.

Kto sa môže
prihlásiť?

Očakáva sa, že uchádzači o ERC
Advanced Grants – Hlavní výskumní pracovníci (Principal Investigators – PI),
budú aktívnymi výskumnými pracovníkmi, ktorí v priebehu posledných 10 rokov
dosiahli významné výsledky výskumu.

Hlavní výskumníci by mali byť výnimočnými lídrami, pokiaľ ide o originalitu a význam ich príspevkov v oblasti výskumu. S ohľadom na akademické požiadavky sa nepredpokladajú žiadne osobitné kritéria oprávnenosti.

Aké projektové návrhy sú oprávnené?

Kritéria

Žiadosti sa môžu podávať v akejkoľvek oblasti výskumu. Granty ERC
fungujú na princípe „zdola-nahor“ (bottom-up) bez vopred stanovených priorít
umiestnenia.

Lokácia

Výskum sa musí vykonávať vo verejnej alebo súkromnej výskumnej organizácií (známej ako hostiteľská inštitúcia – HI). Môže to byť hostiteľská inštitúcia, kde žiadateľ už pracuje, alebo akákoľvek iná HI, ktorá sa nachádza v jednom z členských štátov EÚ alebo asociovaných krajín.

Hostiteľská inštitúcia

Žiadosti o grant ERC musia
byť predložené jedným hlavným výskumným pracovníkom v spojení s hostiteľskou
inštitúciou a v jej mene, ktorá sa nazýva žiadúca právnická osoba
(applicant legal entity). Granty sa udeľujú hostiteľskej inštitúcii s výslovným
záväzkom, že táto inštitúcia ponúka hlavnému riešiteľovi vhodné podmienky
nezávisle na usmerňovaní výskumu a riadení jeho financovania počas trvania
projektu.

Hostiteľom hlavného výskumného pracovníka môže byť akýkoľvek právny subjekt vrátane univerzít, výskumných stredísk a podnikov. Hostiteľská inštitúcia sa musí legálne usadiť v jednom z členských štátov EÚ alebo v jednej z asociovaných krajín.

Hlavný výskumník nemusí v čase predloženia projektového návrhu nevyhnutne pracovať v hostiteľskej inštitúcii. Ak je však návrh úspešný, je potrebná vzájomná dohoda a záväzok hostiteľskej inštitúcie o tom, ako sa tento vzťah vytvorí.

Tím

Granty ERC podporujú projekty realizované individuálnym výskumným pracovníkom, ktorý môže zamestnávať výskumných pracovníkov akejkoľvek štátnej príslušnosti ako členov tímu. Je tiež možné mať jedného alebo viacerých členov tímu v neeurópskej krajine.

Voľné pracovné miesta pre členov tímu, ktorí majú záujem zapojiť sa do výskumného projektu vedeného ERC, je možné zverejniť na portáli Euraxess-Jobs.

Pre tímy financované ERC v Európe existujú iniciatívy na hosťovanie neeurópskych talentovaných vedcov vo forme „vykonávacích opatrení“. Získajte viac informácií o dohodách.

Viac informácií o výzve tu

Communicating your research | ERC: European Research Council

Zdroj: https://erc.europa.eu,
zverejnené: 15.5.2020, autor: rpa