Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Otvorená výzva Blue Economy

DigiCirc hľadá európske malé a stredné podniky / začínajúce startupy, ktoré dokážu využívať digitálne nástroje a uplatňovať špičkové riešenia v cirkulárnej ekonomike. Riešenia majú byť zamerané na konkrétne výzvy v oblasti modrej ekonomiky (Blue Economy). V rámci druhej otvorenej výzvy sa vyberie minimálne 15 konzorcií zložených z najmenej 2 malých a stredných podnikov či startupov.

Záujemca o zapojenie sa do takejto výzvy bude mať čas na podanie svojej žiadosti do 3. augusta 2021, 17:00.

Viac informácií:

Blue Economy open call

Podpora pre podniky na digitálne riešenia v modrej ekonomike – Výzva

Zdroj: https://www.uvptechnicom.sk, https://grantup.sk zverejnené: 29. 7. 2021, autor: rpa