Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Otvorená je výzva pre projekty v rámci programu Otvorenej mobility na roky 2025 – 2026

Program Otvorenej mobility (Open Mobility Program). Zdroj: https://www.sav.sk

 

Slovenská akadémia vied vyhlásila výzvu na podávanie návrhov projektov v rámci programu Otvorenej mobility (Open Mobility Program). Jej cieľom je rozvoj spolupráce s inštitúciami, s ktorými SAV nemá uzavretú bilaterálnu dohodu. Program je otvorený pre všetky špecializácie a smery.

Posudzovať sa bude najmä obsah projektu, jeho celkový impakt, renomé hosťujúcej inštitúcie, možnosť ďalšej spolupráce s hosťujúcou inštitúciou a kvalita výskumnej skupiny (zahrnutie mladých vedeckých pracovníkov/pracovníčok).

Výzva je otvorená od 3. apríla do 28. júna 2024, žiadosti sa podávajú online cez intranet. Nevyhnutnou súčasťou žiadosti je pozývací list od budúcej hosťujúcej inštitúcie

Bližšie informácie nájdete na webe Odboru medzinárodnej spolupráce SAV

 

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 12.4.2024, autor: rup