Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Otvorená druhá výzva v Interreg Programe dunajského regiónu

2. výzva v Interreg programe dunajského regiónu. Zdroj: https://danube.vlada.gov.sk

2. 11. 2023 bola vyhlásená 2. výzva na predkladanie projektových návrhovInterreg Programe dunajského regiónu.

Výzva prináša príležitosť pre potenciálnych žiadateľov predložiť svoje projektové návrhy a tak prispieť k rozvoju a spolupráci v dunajskom regióne, vďaka ktorým bude náš región ekologickejší  , lepšie prepojený  a integrovanejší

Celková alokácia výzvy predstavuje 38 749 913,00 EUR a je rozdelená medzi špecifické ciele.

Výzva je jednokolová, na predkladanie projektových návrhov sa vyžaduje, aby žiadatelia pripravili a predložili úplný formulár projektovej žiadosti online prostredníctvom informačného systému – JEMS.

Návod ako pracovať v systéme JEMS a ako pripraviť projektovú žiadosť.

Výzva je otvorená od 2. novembra 2023 do 29. marca 2024 (14:00 stredoeurópskeho času).

Vlajkové národné podujatia týkajúce sa informovanosti o druhej výzve programu organizuje Národný kontaktný bod na Slovensku:

Viac informácií:

Druhá výzva v programe vyhlásená dnes!

Zdroj: https://danube.vlada.gov.sk, zverejnené: 2. 11. 2023, autor: rpa