Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Oslavy 30. výročia vstupu SR do CERN

Podpredseda SAV, experimentálny jadrový fyzik Martin Venhart. Zdroj: https://www.sav.sk

Slovenská Republika sa stala členskou krajinou medzivládnej vedeckej inštitúcie CERN dňa 1. júla 1993. Oslava tohto výročia sa pod záštitou prezidentky SR uskutočnila v utorok 27. júna 2023  na pôde Univerzity Komenského v Bratislave. 

Na oslavách sa zúčastnila riaditeľka CERN pre medzinárodné vzťahy p. Charlotte Warakaulle, zástupcovia MŠVVaŠ Slovenskej Republiky, MŠMT Českej Republiky, veľvyslanec SR pri OSN v Ženeve, zástupcovia inštitúcii spolupracujúcich s CERN-om ako zo Slovenska (SAV, UK, UPJS, TUKE, …) tak aj z Česka (UK, AV ČR). 

Oslavy začali ranným programom pre stredoškolákov na FMFI UK, kde si študenti okrem prednášok a virtuálnej návštevy detektora ATLAS mohli vyskúšať vlastnými rukami zostaviť hmlovú komoru a vidieť stopy častíc kozmického žiarenia. Rovnaké podujatie pre stredoškolákov sa uskutočnilo už skôr (15. 6. 2023) na pôde Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky PF UPJŠ v Košiciach.

Popoludní sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie vo Vedeckom Parku UK, kde pozvaní hostia predniesli svoje príhovory, a zástupcovia slovenskej vedeckej obce zosumarizovali čo sa Slovensku za tých 30 rokov spolupráce s CERN podarilo, nielen na vedeckej úrovni, ale aj prínos pre slovenský priemysel, či výučbu študentov rôznych odborov. V mene SAV sa na slávnostnom podujatí prítomným prihovoril podpredseda SAV pre 1. oddelenie vied, úspešný experimentálny jadrový fyzik Martin Venhart. 

Oslavy zanechali veľmi dobrý dojem ako u pani riaditeľky, ktorá ocenila akciu pre stredoškolákov, ako aj výrazné zastúpenie mladých kolegov na oslavách. Rovnako zástupcovia ministerstiev a inštitúcií potvrdili veľký význam spolupráce SR s CERN a možnosti, ktoré táto spolupráca ponúka nielen pre vedcov, ale aj pre slovenskú spoločnosť ako celok. Slovensko sa v CERN-e nielen zapája do vedeckých experimentov, ale úspešne rozvíja spoluprácu v IT oblasti či v rôznych technických odboroch a doterajšia úspešná spolupráca otvára ďalšie príležitosti do budúcnosti.

Na oslavách sa zúčastnila riaditeľka CERN pre medzinárodné vzťahy p. Charlotte Warakaulle. Zdroj: https://www.sav.sk

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 19. 7. 2023, autor: rpa