Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Oslavujeme 35 rokov programu Erasmus

35. výročie programu Erasmus. Zdroj: https://erasmus-plus.ec.europa.eu

Pri príležitosti 35. výročia programu Erasmus+ sa 20. septembra 2022 stretnú podpredsedníčka Margaritis Schinas a komisárka Mariya Gabriel s 35 súčasnými a bývalými účastníkmi programu Erasmus+, ako aj so zástupcami zakladajúceho tímu programu. Podujatie si pripomenie úspechy programu, do ktorého sa od jeho vytvorenia v roku 1987 zapojilo 13-miliónov ľudí.

Podpredsedníčka pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas pred podujatím uviedla: „Erasmus+ je 35-ročný úspešný príbeh, ktorý miliónom ľudí poskytol príležitosti na zmenu života. Nevedela som si predstaviť lepší a presvedčivejší príklad toho, čo konkrétne znamená „európsky spôsob života“. Teším sa na výmenu skúseností s účastníkmi a so zakladateľmi programu, ktorí pred viac ako tromi desaťročiami zasiali semená tohto skvelého programu.“

Komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel uviedla: „Erasmus+ je skutočným európskym úspechom. Čísla hovoria samy za seba: takmer 13-miliónov účastníkov sa doteraz mohlo vzdelávať, pracovať alebo školiť v zahraničí. Každý rok viac ako 600 000 Európanov využíva príležitosti, ktoré Erasmus+ ponúka. A všetci nám potom hovoria to isté: že program mení život. Erasmus+ od svojho vzniku v roku 1987 vychováva nové generácie vzdelaných, vyškolených, angažovaných Európanov, ktorí sú spojení za hranicami. A to je skutočne dôvod na oslavu.“

Každý účastník sa podelí o osobné skúsenosti a bude diskutovať o úspechoch a výzvach hlavného programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.

V priebehu rokov došlo v programe Erasmus+ k podstatným zmenám; neustále sa modernizuje, rozširuje a otvára sa krajinám, ktoré v začiatkoch neboli jeho súčasťou. Počnúc len 3 000 vysokoškolskými študentmi, program teraz ponúka možnosti spolupráce a mobility v školskom vzdelávaní pre žiakov a učiteľov, v odbornom vzdelávaní a príprave, vysokoškolskom vzdelávaní a vzdelávaní dospelých, ako aj projekty pre učňov, mladých ľudí, pracovníkov s mládežou a dokonca aj (od roku 2023) športových trénerov. Toto rozšírenie v geografickom a sektorovom rozsahu viedlo v roku 2021, napriek nepriaznivej sanitárnej situácii, k viac ako 615 000 realizovaným mobilitám. V roku 2014 sa názov zmenil na Erasmus+, čo znamená rozšírenie programu na všetky oblasti vzdelávania, ako aj na mládež a šport. Erasmus+ prináša príležitosti pre všetky vekové kategórie na objavovanie iných krajín prostredníctvom širokého výberu zúčastnených organizácií.

Výzvy sa zmenili na príležitosti, pretože Erasmus+ bol prispôsobený na rýchlu reakciu na pandémiu COVID-19 prostredníctvom zjednodušených pravidiel a postupov na lepšie prispôsobenie sa mobilitám a dvoch mimoriadnych výziev na predkladanie návrhov na podporu pripravenosti na digitálne vzdelávanie a tvorivých zručností.

Po ruskej agresívnej vojne na Ukrajine program Erasmus+ zabezpečil najväčšiu možnú flexibilitu pri realizácii projektov s cieľom poskytnúť podporu ukrajinským študentom a pedagogickým pracovníkom.

Aktuálna edícia Erasmus+ na roky 2021 – 2027 znamená integráciu DiscoverEU do programu. Vďaka tejto zmene a vďaka výnimočnému financovaniu poskytnutému v súvislosti s Európskym rokom mládeže 2022 sa v roku 2022 sprístupní 70 000 cestovných lístkov. DiscoverEU je otvorený pre 18-ročných a dáva príležitosť objavovať Európu prostredníctvom cestovných a vzdelávacích skúsenosti. Ďalšie kolo podávania žiadostí sa otvorí 11. októbra 2022 a je teraz otvorené pre kandidátov z EÚ a všetkých krajín programu Erasmus+, konkrétne Islandu, Lichtenštajnska, Severného Macedónska, Nórska, Srbska a Turecka.

Záujemcovia môžu diskusiu sledovať 20. septembra 2022 naživo na webovej stránke Erasmus+ a na sociálnych sieťach. Budú sa tiež môcť zapojiť a prispieť do diskusie online.

Pozadie

Erasmus+ bol vytvorený v roku 1987 a poskytuje možnosti vzdelávacej mobility len 3 000 vysokoškolským študentom. Odvtedy sa do programu Erasmus+ zapojilo približne 13-miliónov ľudí.

Na obdobie rokov 2021 – 2027 má Erasmus+ odhadovaný rozpočet vo výške 26,2-miliardy EUR, čo je takmer dvojnásobok v porovnaní s predchádzajúcim programom (2014 – 2020), a navyše doplnený o približne 2,2-miliardy EUR z nástroja vonkajšej spolupráce EÚ.

Projekty mobility a spolupráce Erasmus+ podporujú ekologický a digitálny prechod a zároveň pomáhajú podporovať aktívne občianstvo a väčšiu účasť na demokratickom živote. Začlenenie zostáva hlavnou prioritou programu, aby sa viacerým ľuďom umožnilo učiť sa a zúčastňovať sa na nadnárodných projektoch, ale tiež osloviť čoraz väčší počet ľudí s obmedzenými príležitosťami.

Viac informácií:

Erasmus+ programme

35th anniversary

Erasmus+ Factsheet

DiscoverEU | European Youth Portal (europa.eu)

2022 European Year of Youth

Zdroj: https://ec.europa.eu, https://erasmus-plus.ec.europa.eu; zverejnené: 19. 9. 2022, autor: rpa