Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Open Data – Stratégia Nemeckej Spolkovej vlády

Symbolbild "Open Data"

Využitie údajov môže priniesť obrovskú pridanú hodnotu pre občanov, podnikanie a vedu, ako aj pre štát a jeho administratívu. S rýchlo napredujúcou digitalizáciou sa dostupnosť údajov a ich prepojenie stali dôležitými faktormi pre modernú spoločnosť, ekonomiku a vedu, ale aj pre každodennú prácu v politike a vo verejnej správe.

Zvláštny význam sa pripisuje zverejneniu dokumentu „Open Data – Stratégie Nemeckej Spolkovej vlády“, ktorú zverejnilo Spolkové ministerstvo vnútra (BMI) v júli 2021.

„Open Data – Stratégia Nemeckej Spolkovej vlády“ formuluje štyri oblasti činnosti:

  • výkonné a trvalo udržateľné dátové infraštruktúry

  • zvyšovanie inovatívneho a zodpovedného využívania údajov

  • zvyšovanie kompetencií v oblasti dát

  • vytváranie novej dátovej kultúry

„Dôležitú úlohu v tomto dianí zohráva predovšetkým štát, ktorý formuluje priority a posúva do popredia novú, prelomovú kultúre údajov“.

Priekopnícku úlohu štátu z hľadiska „Open Data“ Stratégie Nemeckej Spolkovej vlády je možné podporiť v prvom rade rozhodujúcim pokrokom v oblasti poskytovania a spracovania špeciálne otvorených administratívnych a výskumných údajov, ako aj zjednodušením využívania údajov pre občiansku spoločnosť, podnikane, vedu a samotnú administratívu.

Nielen pandémia COVID-19 objasnila, aké dôležité sú aktuálne, voľne dostupné a čitateľné údaje na to, aby sme sa mohli rozhodovať na základe faktov a uspokojovať zvýšenú potrebu informácií. Zároveň tieto otvorené údaje môžu poskytnúť ďalekosiahle impulzy pre rozvoj rôznych digitálnych riešení. Technológie orientované na budúcnosť, ako je umelá inteligencia (AI) a aplikácie v oblasti inteligentných miest, závisia od udržateľnej dostupnosti bohatého a kvalitného súboru údajov. Vo svojej dátovej stratégii „Európska komisia“ (EK) /2020/ taktiež odhaduje, že hodnota dátovej ekonomiky v členských štátoch bude mať do roku 2025 takmer trojnásobný rast  825-miliárd EUR, počet zamestnancov sa takmer zdvojnásobí na 10,9-milióna.

Verejná správa, ako aj Nemecká Spolková správa zohrávajú v tomto dianí aktívnu úlohu. Jednotlivé Spolkové orgány plnia svoje verejnoprávne úlohy, zhromažďujú množstvo rôznych údajov a majú k dispozícii obrovský  dátový súbor, ktorý presahuje aj hranice. 

Údaje by mali byť k dispozícii v existujúcom právnom rámci k bezplatnému použitiu pre čo najväčší počet občanov, spoločnosti, vedu, sociálne inštitúcie a rôzne iniciatívy, ako aj inštitúcie verejnej správy.

Viac informácií:

Dokument „Open Data – Stratégia Nemeckej Spolkovej vlády“

Dokument „The European Data Strategy“

Zdroj: https://www.bmi.bund.de, zverejnené: 17. 9. 2021, autor: rpa; bhe