Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Open Access paušál Rakúsko 2024

Webinár FWF: Open-Access-Pauschale (OAP). Zdroj: https://www.fwf.ac.at

Rakúsky vedecký fond (FWF) informoval vo svojej tlačovej správe zo dňa 11. októbra 2023 o prechode administratívnej správy svojich programov financovania vedy a výskumu na novú schému s názvom (PROFI). Od januára 2024 vytvára FWF nový nástroj finančnej podpory publikovania s paušálnou sadzbou s otvoreným prístupom (Open-Access-Pauschale).

Rakúsky vedecký fond (FWF) už desaťročia podporuje vedcov pri financovaní publikačných nákladov. V rámci prechodu financovania projektov na spracovanie cez výskumné inštitúcie (PROFI) sa zmenia od 1. januára 2024 administratívne procesy v tom, že program publikácií s referenciou bude nahradený paušálom s otvoreným prístupom (Open Access).  

 

Ciele a kľúčové body novej schémy PROFI

Rakúsky vedecký fond (FWF) sa považuje za garanta slobody vo výskume a je správcom fondov na výskum, ktoré sú mu zverené a tejto zásade samozrejme zostáva verný aj pri prechode na PROFI. Projektové riadenie prostredníctvom inštitúcií dáva výskumníkom slobodu. Ich výskumná inštitúcia zároveň podporuje vedcov ako kompetentného partnera pri spracovaní žiadosti a realizácii projektu. Využitie rozpočtových prostriedkov naďalej vychádza výlučne z vedeckých potrieb a rozhodujú o ňom v rámci predpisov výskumných inštitúcií vedúci projektu. Táto zmena predstavuje bežnú prax vo financovaní výskumu v medzinárodnom meradle. Porovnateľné agentúry pre financovanie základného výskumu (DFG, SNF, NWO, EÚ a pod.) tento systém už zaviedli. Aby bolo možné čo najlepšie nastaviť operatívne riešenie pre všetky skupiny potrieb, má Rakúsky vedecký fond (FWF) pripravený komplexný konzultačný proces so zástupcami rôznych skupín zainteresovaných strán.

Rakúsky vedecký fond (FWF) bude prideľovať rakúskym výskumným inštitúciám ročnú paušálnu sadzbu  na podporu financovania recenzovaných publikácií (články v časopisoch) tak, aby bola v súlade s usmerneniami politiky otvoreného prístupu (Open Access). Pre autorov financovaných Rakúskym vedeckým fondom (FWF) to znamená, že celý proces prebieha priamo v ich vlastnej výskumnej inštitúcii a dodatočná žiadosť o financovanie (FWF) už nie je potrebná. Tak ako doteraz sa vedci môžu uchádzať o financovanie knižných publikácií, digitálnych publikácií a vedeckých časopisov programu „Nezávislé publikácie.“

Od januára 2024 bude Rakúsky vedecký fond (FWF)  implementovať „Open Access Flat Rate“ (OAP) – nový nástroj finančnej podpory publikovania s otvoreným prístupom, ktorý (FWF) praktizuje už desaťročia. Program „Refereed Publications“ bude nahradený paušálnou sadzbou „Open Access“ a je súčasťou postupnej konverzie administrácie programov financovania Rakúskeho vedeckého fondu (FWF)  na novú schému (PROFI), ktorá sa implementuje už od roku 2019. Paušálna sadzba sa bude vyplácať rakúskym výskumným inštitúciám na podporu financovania recenzovaných publikácií s otvoreným prístupom, ako sú články v časopisoch, raz ročne. Autori sa od roku 2024 môžu obrátiť priamo na svoju výskumnú inštitúciu, aby sa dozvedeli viac o možnostiach financovania s otvoreným prístupom „Open Access“ a súvisiacich podmienkach.

Informačná akcia k paušálu „Open Access“ pre zainteresovaných autorov sa uskutoční online dňa 16. novembra 2023 o 10:00.

Link na registráciu: https://eveeno.com/241581320

Viac informácií:

PROFI

Selbstständige Publikationen

Referierte Publikationen 

Open-Access-Policy 

Zdroj: https://www.fwf.ac.at/de, zverejnené: 9. 11. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa