Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Opatrenia COST proti COVID-19

Organizácia Európska spolupráca v oblasti vedy a techniky (European Cooperation in Science and Technology – COST) publikovala správu “Opatrenia COST proti COVID-19 a viac”.

Rok 2020 bol pre všetkých náročným rokom, COVID-19 zasiahol všetkých nás a spochybnil zaužívané pracovné modely. Rok 2020 však bol aj rokom príležitostí a pozitívneho vývoja pre COST. Obrovský vplyv pandémie na celú našu spoločnosť ukázal, že je potrebné nájsť riešenia na politickej, hospodárskej a vedeckej úrovni. Rozmanitosť a interdisciplinarita akcií COST ponúkajú ideálny prístup k riešeniu týchto scenárov, čo robí COST nevyhnutnosťou. V poslednej otvorenej výzve COST obdrzal jeden z najvyšších počtov návrhov, čo ukazuje, že vo výskumnej komunite jednoznačne existuje potreba vytvárania sietí a výmeny nápadov. COST sa prispôsobil okolnostiam a reagoval na zmeny. V týchto zložitých časoch bola flexibilita jadrom aktivít COST.

Viac informácií:

COST actions against COVID-19 and more – Annual Report 2020

Zdroj: https://www.cost.eu, zverejnené: 13. 5. 2021, autor: rpa