Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Online prieskum: Ak by bolo povolanie vedca lepšie finančne ohodnotené, bolo by atraktívnejšie

Ak by bolo povolanie vedca lepšie finančne ohodnotené, bolo by atraktívnejšie

Podľa prieskumu, ktorý si nechala vypracovať spoločnosť ESET, profesia vedca patrí na Slovensku medzi najdôležitejšie. Stále však zaostáva za povolaním lekára. Každý piaty respondent tiež zaradil vedca medzi tri najdôležitejšie povolania. Okrem toho z výsledkov vyplynulo, že opýtaní vnímajú aj nedostatočné podmienky na výskum vrátane nízkeho finančného ohodnotenia.

Kvantitatívny prieskum realizovala prieskumná agentúra 2muse cez online panel s riadeným prístupom na vzorke 1 002 respondentov. Zber údajov prebehol 11. – 16. 2. 2020. Vzorka bola reprezentatívna, išlo o populáciu nad 15 rokov. Diferencovaná bola z hľadiska pohlavia, veku, regiónov a vzdelania.

Byť vedcom znamená objavovať niečo nové

Až 81 % opýtaných, teda väčšina označila za najdôležitejšie povolanie lekára. Oproti tomu povolanie vedca vnímalo ako veľmi prínosné 19 % respondentov, pričom 72 % ľudí ho považovalo aj za príťažlivé. Ako hlavný dôvod uviedli možnosť skúmať veci a objavovať niečo nové.

Ako uviedol Richard Marko, CEO spoločnosti ESET: „Vzdelávanie, veda a výskum sú na Slovensku dlhodobo podceňované. Preto nás teší, že postavenie vedkyne a vedca má v očiach verejnosti vysoký kredit. Dá sa predpokladať, že vplyvom súčasnej pandémie bude vnímanie roly vedy ešte rásť.“

Respondenti označili v prieskume povolanie lekára, hasiča a vedca/výskumníka ako profesie, ktoré v sebe najlepšie kombinujú dôležitosť pre spoločnosť s vlastnou atraktivitou. 

Veda musí byť pre mladých ľudí atraktívna

Ako dodal Richard Marko: „Pre vedu a výskum na Slovensku je dôležité, aby bolo povolanie vedca pre mladých ľudí atraktívne. Máme dostatok schopných študentov, ktorých potrebujeme nadchnúť pre poznanie a takýmto spôsobom posilniť na Slovensku znalostnú ekonomiku.“

Až 67 % respondentov uviedlo, že sa zaujíma o vedecké informácie. Drvivá väčšina z nich čerpá informácie z internetu a zo spravodajstva (online médiá, TV a rozhlas). Až 75 % ľudí označilo, že vedecké názory a poznatky vplývajú na ich názory. Najviac si opýtaní cenia vedecké informácie týkajúce sa zdravia a technológií.

Renomé vedcov v prínose pre spoločnosť je už dnes veľmi vysoké, nadpriemerne narástlo najmä medzi seniormi. O veľkom význame vedy pre rozvoj spoločnosti bolo presvedčených 92 % respondentov, pričom vo veku 65+ toto presvedčenie za posledný rok vzrástlo o 12 %. O 14 % viac opýtaných seniorov očakáva, že vedci budú prichádzať s inováciami. Až 86 % ľudí sa v prieskume vyjadrilo, že Slovensko musí zapracovať na zlepšení postavenia vedy a vedcov.

Zdroj: CVTI SR, zverejnené: 12.6.2020, autor: rpa