Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Ofenzíva umelej inteligencie v nemeckom vzdelávaní

Žena používajúca technológiu umelej inteligencie na notebooku s odrazom okuliarov. Zdroj: https://www.bmbf.de

Nemecké prostredie AI potrebuje viac výskumu, výpočtového výkonu, kvalifikovaných pracovníkov a transferov. Nevyhnutné sú aj jasné predpisy na používanie vo vzdelávaní. Nový akčný plán AI BMBF objasňuje, kde je najväčšia potreba konať.

Oblasť „umelej inteligencie“ (AI) sa v posledných rokoch výrazne rozvinula. Nemecký ekosystém AI nevyhnutne potrebuje nové impulzy, najmä z dôvodu zvýšeného spoločenského povedomia a prijatia generatívnej AI, ako je „ChatGPT.“ Spolkové ministerstvo školstva a výskumu (BMBF) je ústrednou hybnou silou a so svojím „Akčným plánom pre umelú inteligenciu (AI)“ špecifikuje jedenásť oblastí činnosti, v ktorých existuje najväčšia potreba konať. 

Viac umelej inteligencie z Nemecka a Európy                                                                        

„Akčný plán umelej inteligencie“ (AI) objasňuje status quo v oblastiach činnosti, formuluje konkrétne ciele a poskytuje potrebné opatrenia. Ide o aktualizáciu „Stratégie umelej inteligencie Nemeckej Spolkovej vlády.“ Cieľom je, aby Nemecko a Európa zaujali vedúcu pozíciu vo svete „Powered by AI“ a dosiahli technologickú suverenitu AI. Z Nemecka a Európy zatiaľ pochádza príliš málo technológií „umelej inteligencie“ (AI) a to by sa malo v krátkom čase zmeniť. „Umelá inteligencia (AI) je kľúčovou technológiou 21. storočia. Je to obrovská príležitosť a má obrovský potenciál, napríklad vo vzdelávaní, výskume a podnikaní. Umelú inteligenciu treba podporovať cielene a nie démonizovať. Spolkové ministerstvo školstva a výskumu (BMBF) plánuje s „Akčným plánom umelej inteligencie“ (AI) presadzovať práve túto cestu. Umelá inteligencia potrebuje jasné pravidlá, ale nie prílišnú reguláciu“: tvrdí spolková ministerka školstva a výskumu (BMBF) Bettina Stark-Watzinger.      

                                                                                                                                   

1,6-miliardy EUR na umelú inteligenciu

Spolkové ministerstvo školstva a výskumu (BMBF) financuje v súčasnosti výskum, vývoj a aplikáciu AI v rámci 50 prebiehajúcich opatrení so zameraním na výskum, rozvoj kompetencií, rozvoj infraštruktúry a prenos do aplikácií. Tieto opatrenia budú teraz cielene doplnené najmenej o 20 ďalších iniciatív. V súčasnom legislatívnom období preinvestuje iba Spolkové ministerstvo školstva a výskumu (BMBF) do umelej inteligencie viac ako 1,6-miliardy EUR.                 

Pre ďalší výskum, kvalifikovaných pracovníkov a transfer                                                                                                    

Jedenásť oblastí činnosti zahŕňa mnohé zlepšenia pre výskumníkov v oblasti umelej inteligencie. Cieľom je ďalej podporovať kompetenčné centrá a profesúry umelej inteligencie. „Akčný plán umelej inteligencie“ (AI) tiež kladie dôraz na základňu AI a výpočtovú infraštruktúru. Výpočtové kapacity by mali byť pre každého lepšie použiteľné a rozšírené.

Okrem toho by sa mala úspešne rozvíjať európska solidarita. Spolkové ministerstvo školstva a výskumu (BMBF) okrem iného organizuje workshop o umelej inteligencii na vysokej úrovni s cieľom ďalej posilniť európsku spoluprácu v oblasti umelej inteligencie a identifikovať spôsoby a opatrenia na ceste Európy na vrchol v oblasti umelej inteligencie. Okrem toho by sa mal zlepšiť prenos z výskumu do podnikania. Iba 15 % nemeckých spoločností používa umelú inteligenciu a to by sa malo zmeniť. Okrem toho sa technológie AI presadzujú oveľa aktívnejšie ako predtým v zdravotníctve.      

                                                                                                                                

Umelá inteligencia vo vzdelávaní

Zároveň by sa mala zvýšiť spoločenská akceptácia umelej inteligencie. Vypracujú sa aj usmernenia o tom, ako možno AI efektívne využívať vo vzdelávaní, pretože tu ponúka umelá inteligencia obrovské možnosti individuálnej podpory, ako aj podpory pre učiteľov a školiacich pracovníkov vo vzdelávacom procese.

Viac informácií:

BMBF-Aktionsplan „Künstliche Intelligenz”

Zdroj:https://www.bmbf.de, zverejnené: 8. 12. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa